Aż do 19 maja 2018 udostępniamy nową wystawę w podziemiach Pałacu Górków.

Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia

 

W lasach Puszczy Knyszyńskiej, około 20 km na wschód od Białegostoku, nieopodal miejscowości Supraśl naukowcy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego  dokonali niecodziennych odkryć. Zadokumentowano cykl znalezisk obrazujących przejawy życia duchowego i codziennego przedstawicieli elitarnych wspólnot związanych z terenami Europy Zachodniej z przed 4,5 tysiąca lat.

Przedstawiciele społeczności pucharów dzwonowatych pod koniec epoki kamienia pozostawili tu fragmenty unikatowych naczyń ceramicznych, narzędzia krzemienne i kamienne a także ozdoby z bursztynu, towarzyszące spalonym szczątkom ludzkim. O życiu codziennym informują nas odkryte ślady obozowiska przybyszów. Wzniesienie niewielkiej konstrukcji mieszkalnej poprzedzone było również  szeregiem zabiegów magicznych,  w zakres których wchodziło zapewne złożenie „ofiary zakładzinowej”  w miejscu budowy szałasu.

Niespotykane znaleziska, dzięki prezentacji na wystawie w postaci obrazowych rekonstrukcji, odtwarzających kontekst ich odkrycia, pozwalają docenić ich niezwykłość. Bogata baza informacyjna towarzysząca ekspozycji daje możliwość osadzenia ich w kontekście skomplikowanych relacjach kulturowych łączących całą Europę pod koniec epoki neolitu.

Danuta Żurkiewicz

 

Bibliografia:

A. Wawrusiewicz, K. Januszek, D. Manasterski 2015 Obiekty obrzędowe pucharów dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów czy integracja kulturowa? Białystok

 

 

 

  • Z projektu okładki Wawrusiewicz et al 2015

 

 

  • Supraśl, stan. 6, gm. Supraśl, woj. podlaskie. Przekrój obiektu 30A (depozytu obrzędowego) z widocznym zarysem zmineralizowanego pojemnika organicznego na podstawie Fig 53 z Wawrusiewicz et al. 2015

 

  • Supraśl, stan. 6, gm. Supraśl, woj. podlaskie. Rekonstrukcja naczynia odkrytego w obrębie wykopu nr 9. Na podstawie Wawrusiewicz et al. Ryc. 72.

 

  • Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie, obiekt 1 – zespół obrzędowo-funeralny Pucharów Dzwonowatych. Prostownik strzał in situ. Na podstawie Wawrusiewicz et al , Ryc. 40.

 

  • Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie obiekt 1 – zespół obrzędowo-funeralny Pucharów Dzwonowatych. Fragment naczynia baniastego przykrywający skupisko przepalonych kości ludzkich. Na podstawie Wawrusiewicz et al Ryc. 17.

 

Wystawa przygotowana przez:

 

 

 

 

 

MUZEUM PODLASKIE

W BIAŁYMSTOKU

INSTYTUCJĘ KULTURY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

przy współpracy z:

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUTEM ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO