Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” BLASK CHRISTIANITATIS 

To już drugi cykl archeologiczno-filozoficzno-historycznych spotkań w ramach „Archeologii myśli”.

Serdecznie polecamy comiesięczne wykłady na ul. Posadzego 3 na Ostrowie Tumskim.

 

Wydarzenie jest sponsorowane przez firmę

Elektroinstal S.C.

Elektroinstalatorstwo

ul. Drzymały 3a
60-613 Poznań, woj. wielkopolskie

 

 

 

Harmonogram spotkań:

20 października o godz. 18.00 – „Christianitas w świetle badań wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu” Debata prof. Hanny Kóčki-Krenz (UAM) oraz prof. Tomasza Jasińskiego (UAM, Biblioteka Kórnicka), prowadzenie dr Michał Brzostowicz (MAP)

24 listopada o godz. 18.00 – „Augustyn – nauczyciel doctrinae christianae” – prof. Agnieszka Kijewska (KUL)

8 grudnia o godz. 18.00 – „Kobieta wieków średnich” – prof. Jerzy Strzelczyk (UAM)

26 stycznia o godz. 18.00 – „Boecjusz: Filozofia muzyki” – dr Gabriela Kurylewicz (Warszawa)

23 Lutego o godz. 18.00 – „Poznań w czasach Mieszka Starego” – dr Maciej Przybył (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Marzec – „Św. Tomasz z Akwinu – Arystoteles ochrzczony” – ks. prof. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

Kwiecień – „Kobieta wieków średnich” – prof. Jerzy Strzelczyk (UAM)

Maj – „Najświętsza Maria Panna w refleksji teologów średniowiecza” – ks. prof. Bogusław Kochaniewicz

8 czerwca – „Aeterni patris – głos wołającego na puszczy? (neoscholastyka)” – dr Paweł Bleja

23 czerwca – koncert „Dźwięki Christianitatis” – zespół wokalny Anonymous (w Kościele NMP)