Jak pisać, mówić o archeologii i ją prezentować, by była pasjonująca? By przykuła uwagę zarówno osób zainteresowanych przeszłością, jak i potencjalnych sponsorów?

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące promocji archeologii w nowych mediach, czyli głównie za pośrednictwem internetu i narzędzi w nim dostępnych. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się promocją, komunikacją zewnętrzną, public relations w organizacjach archeologicznych – w instytutach PAN, urzędach ochrony zabytków, środowiskach akademickich, muzeach, fundacjach, stowarzyszeniach z całej Polski. Projekt ma na celu wzrost umiejętności osób w zakresie kształtowania wizerunku instytucji w mediach masowych. Obecnie nie są one wystarczające, a archeolog kojarzony jest błędnie z poszukiwaczem skarbów lub badaczem dinozaurów. Efektem szkolenia będzie podniesienie kompetencji medialnych i informacyjnych i ich praktyczne zastosowanie w dalszej pracy zawodowej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 września w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (ul. Wodna 27). Formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie Muzeum od 15 lipca. Liczba miejsc ograniczona.

Dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego