Całość księgozbioru biblioteki opracowana jest w postaci tradycyjnego katalogu kartkowego umieszczonego w pomieszczeniu katalogowym. Dostępne są katalogi:

  • alfabetyczny:
    • wydawnictw zwartych,
    • czasopism i serii monograficznych,
  • rzeczowy typu przedmiotowego.
 

NOWOŚĆ! Katalog online Biblioteki Naukowej Muzeum Archeologicznego

Katalog elektroniczny zawiera wszystkie publikacje książkowe pozyskane przez bibliotekę począwszy od 1999 roku oraz wiele starszych pozycji. Dopisana jest również część tytułów czasopism (w przypadku bieżącego tytułu podana jest data początkowa z otwartym zakresem; odnośnie starszych tytułów i niekompletnych podany jest zakres lat z jakich posiadane są tomy). Dalsza retrokonwersja naszych zbiorów będzie prowadzona sukcesywnie.

Dodatkowo listę dostępnych czasopism zagranicznych można znaleźć pod linkiem: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=06&IM=08&TX=&NU=01&WI=POZNb002.

Katalogi online bibliotek archeologicznych:
Biblioteka Państwowego Muzeum Archeologicznego
Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Katalogi online bibliotek Poznania:
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Biblioteka Raczyńskich
Biblioteka Kórnicka

Zbiorcze katalogi bibliotek:
KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
Fidkar – mltiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych
BazHum – baza czasopism humanistycznych i społecznych
Europeana
KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Biblioteki Wirtualne:
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych