Począwszy od 2016 roku zestawienia nowości dostępne pod linkiem: http://www.biblioteka.muzarp.poznan.pl/?z&sID=0

 

Grudzień 2015

  1.  

Mosty / [Józef Kazaniecki ; tł. Kornelia Witz]. – Kulice : Fundacja Akademia Europejska Kulice – Külz, 2015. – 36 s. : il. ; 22×25 cm. – (Zamki i Ogrody w Województwie Zachodniopomorskim ; nr 7). – Bibliogr. s. 35-36.. – ISBN 978-83-935718-8-8

Nr inw.: 32529, Sygnatura: 32 529

  2.  

Der Erste Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der deutsch-polnischen Beziehungen. – Szczecin : Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2015. – 165 s. : fot. ; 21 cm. – (Zeszyty Kulickie ; 11). – ISBN 978-83-935718-7-1

Nr inw.: 32530, Sygnatura: 32 530

  3.  

Fundusze unijne w muzeach : materiały z konferencji zorganizowanej przez Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. – Poznań : Biblioteka Raczyńskich, 2015. – 98 s. : il. ; 22 cm. – ISBN 978-83-933733-9-0

Nr inw.: 32519, Sygnatura: 32 519

  4.  

Forum Urbes Medii Aevi 8. Číslo 1 – 2. – Brno : Archaia Brno, 2014. – 256 s. : fot., ryc., pl., tab., mapy ; 30 cm. – Zawiera: Počátky měst ve střední evropě ; Příspěvky z konference FUMA z let 2009-2012. – Bibliogr. po pracach. – ISBN 978-80-905546-2-7

Nr inw.: 32536, Sygnatura: 32 536

  5.   Gardeła, Leszek

Scandinavian amulets in Viking Age Poland / Leszek Gardeła. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2014. – 165, [1] s. : fot., ryc., mapa ; 30 cm. – (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 33). – Bibliogr. s. 149-[166].. – ISBN 978-83-7667-197-0

Nr inw.: 32526, Sygnatura: 32 526

  6.   Hänsel, Bernhard

Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1 , Iskopavanje i nalazi građevina /Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan ; s prilozima Claudia Gerling et al.. – Pula : Arheološki muzej Istre, 2015. – 588 s : fot., ryc., pl., mapy ; 31 cm + 7 pl.. – (Monografije i katalozi / Arheološki Muzej Istre ; 25). – Bibliogr.. – ISBN 978-953-6153-92-3

Nr inw.: 32534, Sygnatura: 32 534

  7.   Koncani Uhać, Ida ur.

Akti XII. Međunarodnog kolokvija o rimskoj provincijalnoj umjetnosti : datiranje kamenih spomenika i kriteriji zaodređivanje kronologije : Pula, 23.-28. V. 20111 / urednica Ida Koncani Uhać. – Pula : Arheološki muzej Istre, 2014. – 247 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 31 cm. – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-953-6153-88-6

Nr inw.: 32535, Sygnatura: 32 535

  8.   Kośko, Aleksander red.

Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki : z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej : badania z lat 1984-2014 / pod red. Aleksandra Kośko, Mychajła Potupczyka, Serhija Razumowa. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 426 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 30 cm. – (Archaeologia Bimaris : Monografie ; tom 6). – Bibliogr.. – ISBN 978-83-64864-03-2

Nr inw.: 32522, Sygnatura: 32 522

  9.   Kozłowski, Janusz K. ed.

Early farmers of the Eastern Slovak Lowland : the settlement of the Eastern Linear Pottery culture at Moravany /edited by Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 261 s. : fot., tab., ryc., pl., mapy ; 30 cm. – (Prace Komisji Prehistorii Karpat ; tom 7). – Bibliogr.. – ISBN 978-83-7676-220-3

Nr inw.: 32541, Sygnatura: 32 541

  10.   Lehmann, Gustav Adolf hrsg.

„Über die Alpen und über den Rhein …” : beiträge zu den Anfängen und zum Verlauf der römischen Expansion nach Mitteleuropa / herausgegeben von Gustav Adolf Lehmann und Rainer Wiegels. – Berlin : Walter de Gruyter, 2015. – 430 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 24 cm. – (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge ; Band 37). – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-3-11-035447-8

Nr inw.: 32531, Sygnatura: 32 531

  11.   Leszka, Mirosław J.

Carstwo Bułgarskie : polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura 866-971 / Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 385 s., [40] s. tabl. : fot., mapy ; 24 cm. – Bibliogr. s. 321-347. Indeksy.. – ISBN 978-83-01-18224-3

Nr inw.: 32540, Sygnatura: 32 540

  12.   Mazurczak, Urszula red.

Ziemia, człowiek, sztuka : interdyscyplinarne studia nad ziemią : archeologia – historia – kultura – sztuka /redakcja Urszula Mazurczak. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 770 s. : fot., ryc., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-83-8061-116-0

Nr inw.: 32539, Sygnatura: 32 539

  13.   Meller, Harald hrsg.

Krieg : eine archäologische Spurensuche / Harald Meller und Michael Schefzik (Hrsg.). – Halle : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 2015. – 488 s. : fot., ryc., mapy ; 30 cm. – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-3-944507-28-6

Nr inw.: 32523, Sygnatura: 32 523

  14.   Mrówka, Łukasz

Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku / Łukasz Mrówka. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Zimowit, 2014. – 204 s. : tab., wykr. ; 30 cm + 1 CD, 19 map w teczce. – (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 29). – Bibliogr. s. 192-198.

Nr inw.: 32528, Sygnatura: 32 528

  15.   Plaček, Miroslav

Veselí nad Moravou : středověký hrad v říční nivě / Miroslav Plaček, Miroslav Dejmal a kolektiv. – Brno : Archaia Brno, 2015. – 382 s. : fot., ryc., pl., tab., mapy ; 30 cm + 1 CD. – Bibliogr.. – ISBN 978-80-905546-3-4

Nr inw.: 32537, Sygnatura: 32 537

  16.   Rajpold, Wojciech

Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza / Wojciech Rajpold. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, 2015. – 239 s. : tab., wykr., pl. ; 30 cm + 1 CD. – (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 31). – Bibliogr. s. 227-232.. – ISBN 978-83-7667-192-5

Nr inw.: 32527, Sygnatura: 32 527

  17.   Ruhmann, Christiane hrsg.

Dying Gods : religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation / herausgegeben von Christiane Ruhmann, Viera Brieske. – Hannover : Niedersächsisches Landesmuseum, 2015. – 336 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 29 cm. – (Neue Studien zur Sachsenforschung ; Band 5). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-3-8062-3260-8

Nr inw.: 32533, Sygnatura: 32 533

  18.   Stolarczyk, Tomasz red.

Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy / pod red. Tomasza Stolarczyka i Justyny Baron. – Wrocław : Muzeum Miedzi, 2014. – 601 s. : fot., ryc., pl., tab., mapy ; 30 cm + 1 CD. – Bibliogr. przy rozdz.. – ISBN 978-83-88155-53-6

Nr inw.: 32542, Sygnatura: 32 542

  19.   Teleaga, Emilian

Die Anfänge der figuralen thrakischen Kunst in dem 5. Jahrhundert v. Chr. / Emilian Teleaga. – Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. – X, 190 s. : ryc., tab., wykr., mapy ; 30 cm. – (Studien zur Eisenzeitlichen Archäologie Thrakiens ; Band 1). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-3-86757-881-3

Nr inw.: 32532, Sygnatura: 32 532

 

Październik 2015

  1.  

Memoria viva : studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) / [red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski]. – Poznań : Instytut Historii PAN, 2015. – 917 s., [12] s. tabl. : il., tab. ; 25 cm. – ISBN 978-83-63352-47-9

Nr inw.: 32449, Sygnatura: 32 449

  2.  

Technika i nauka w muzeum. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2014. – 234, [2] s. : il. ; 28 cm. – (Muzeum. Formy i Środki Prezentacji ; 2). – ISBN 978-83-63572-06-8

Nr inw.: 32482, Sygnatura: 32 482

  3.  

Archeologická topografia Bratislavy. – Bratislava : Veda, 1991. – 226, [5] s., [4] s. tabl. : fot., ryc., pl. ; 25 cm. – Bibliogr.. – ISBN 80-224-0250-8

Nr inw.: 32494, Sygnatura: 32 494

  4.  

Neolithic artefacts. – Thessaloniki : Archaeological Museum of Thessaloniki, 2014. – 36 s. : fot. ; 21 cm. – (Archaeological Museum of Thessaloniki publication ; no 25). – Bibliogr.. – ISBN 978-960-9621-17-5

Nr inw.: 32481, Sygnatura: 32 481

  5.  

Coins of Macedonia : in the Alpha Bank Collection. – Athens : [b.n.w.], 2009. – 151 s. : fot., mapy ; 31 cm. – ISBN 978-960-98363-3-3

Nr inw.: 32478, Sygnatura: 32 478

  6.   Adam-Veleni, Polyxeni ed.

Archaeology behind battle lines : in Thessaloniki of the turbulent years 1912-1922 / editors Polyxeni Adam-Veleni, Angeliki Koukouvou. – Thessaloniki : Archaeological Museum of Thessaloniki, 2012. – 214 s. : fot. ; 28 cm. – (Archaeological Museum of Thessaloniki publication ; no. 19). – Bibliogr.. – ISBN 978-960-9621-10-6

Nr inw.: 32480, Sygnatura: 32 480

  7.   Adam-Veleni, Polyxeni ed.

Greeks and Phoenicians : at the Mediterranean crossroads / editors Polyxeni Adam-Veleni, Evangelia Stefani. – Thessaloniki : Archaeological Museum of Thessaloniki, 2012. – 202 s. : fot. ; 28 cm. – (Archaeological Museum of Thessaloniki publication ; no. 15). – Bibliogr.. – ISBN 978-960-9621-07-6

Nr inw.: 32479, Sygnatura: 32 479

  8.   Alonso Venero, Ana María

La crítica del paganismo en la literatura apologética cristiana (s. II-IV) / Ana María Alonso Venero. – Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2015. – 406 s. ; 24 cm. – (Arys : Antigüedad : Religiones y Sociedades ; Anejo vol. 5 – 2015). – Bibliogr.

Nr inw.: 32463, Sygnatura: 32 463

  9.   Becker, Curt hrsg.

1000 Jahre Kaiserdom Merseburg / herausgegeben von Curt Becker et al.. – Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2015. – 399 s. : fot., mapy ; 28 cm. – (Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz ; Band 9). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-7319-0228-7

Nr inw.: 32487, Sygnatura: 32 487

  10.   Czarniak, Krzysztof red.

Szkice neolityczne : księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej / red. Krzysztof Czarniak, Justyna Kolenda, Małgorzata Markiewicz. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014. – 355 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 24 cm. – Bibliogr. prac. Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-83-63760-38-0

Nr inw.: 32446, Sygnatura: 32 446

  11.   Dąbrowski, Jan

Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie / Jan Dąbrowski, Małgorzata Mogielnicka-Urban ; przy udziale E. Bobryk [et al.]. – Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014. – 358 s. : fot., ryc., tab. ; 30 cm + 1 CD. – (Archeologia Mazowsza i Podlasia : Studia i Materiały / IAiE PAN ; t. 5). – Bibliogr. s. 176-189.. – ISBN 978-83-63760-24-3

Nr inw.: 32458, Sygnatura: 32 458

  12.   Dodson, Aidan

Amarna sunrise : Egypt from golden age to age of heresy / Aidan Dodson. – Cairo : The American University in Cairo Press, 2014. – XXIII, 257 s. : fot., ryc., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-977-416-633-4

Nr inw.: 32490, Sygnatura: 32 490

  13.   Eyre, Christopher

The use of documents in Pharaonic Egypt / Christopher Eyre. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – XI, 425 s. : il., ryc. ; 24 cm. – (Oxford Studies in Ancient Documents). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-0-19-967389-6

Nr inw.: 32489, Sygnatura: 32 489

  14.   Fernstaal, Lotta red.

Sverige i tiden : historier om ett levande land / Lotta Fernstaal (red.) et al.. – Stockholm : Historiska museet, 2015. – 135 s. : il. ; 19 cm. – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-91-89176-59-1

Nr inw.: 32483, Sygnatura: 32 483

  15.   Gaudzinski-Windheuser, Sabine ed.

Multidisciplinary studies of the Middle Palaeolithic record from Neumark-Nord (Germany). Vol. 1 / Sabine Gaudzinski-Windheuser, Wil Roebroeks (eds.). – Halle : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 2014. – 248 s. : fot., tab., ryc., mapy ; 30 cm. – (Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ; Band 69). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-3-939414-70-4

Nr inw.: 32461, Sygnatura: 32 461

  16.   Grundberg, Malin

Ett museum maaste irritera : fyra röster om Historiska Museet / Malin Grundberg et al.. – Stockholm : Historiska museet, 2015. – 442 s. : fot., ryc. ; 24 cm. – (The Swedish History Museum, Studies ; 24). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-91-89176-57-7

Nr inw.: 32485, Sygnatura: 32 485

  17.   Guarducci, Guido

Facing an empire : Hirbemerdon Tepe and the Upper Tigris region during the early Iron Age and Neo-assyrian period /Guido Guarducci. – 2 wyd.. – Piscataway : Gorgias Press, 2013. – XXIV, 196 s. : fot., ryc., pl., tab. ; 24 cm. – (Gorgias Studies in the Ancient Near East ; 1). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-1-4632-0146-3

Nr inw.: 32492, Sygnatura: 32 492

  18.   Hermerén, Karin

Den utsatta konsten : att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring / Karin Hermerén. – Göteborg : Göteborgs Universitet, 2015. – 144 s. : il. ; 24 cm. – (Gothenburg Studies in Conservation ; 33). – Bibliogr.. – ISBN 978-91-7346-815-2

Nr inw.: 32462, Sygnatura: 32 462

  19.   Hill, Jane A. ed.

Experiencing power, generating authority : cosmos, politics, and the ideology of kingship in ancient Egypt and Mesopotamia / edited by Jane A. Hill, Philip Jones and Antonio J. Morales. – Philadelphia : University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2013. – XXX, 448 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 24 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-1-934536-64-3

Nr inw.: 32491, Sygnatura: 32 491

  20.   Hochleitner, Janusz red.

Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Hochleitnera. – Malbork : Muzeum Zamkowe, 2014. – 163 s. : fot., ryc., tab. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60518-67-0

Nr inw.: 32471, Sygnatura: 32 471

  21.   Istenič, Janka ed.

Evidence of the Roman army in Slovenia / ed. Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Jana Horvat. – Ljubljana : Narodni Muzej Slovenije, 2015. – 430 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 33 cm. – (Katalogi in Monografije ; 41). – Bibliogr.. – ISBN 978-961-6169-97-4

Nr inw.: 32455, Sygnatura: 32 455

  22.   Jagodziński, Marek Franciszek

Truso : legenda Bałtyku : katalog wystawy / Marek Franciszek Jagodziński ; [przekł. Dominika Ciechanowicz]. – Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2015. – 111 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 30 cm. – Bibliogr. s. 104-111.. – ISBN 978-83-919291-6-2

Nr inw.: 32454, Sygnatura: 32 454

  23.   Kalinowski, Daniel red.

Wielkie Pomorze : wierzenia i religie / pod red. Daniela Kalinowskiego. – Gdańsk – Słupsk : Instytut Kaszubski ; Akademia Pomorska w Słupsku, 2015. – 383, [1] s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 978-83-63368-55-5

Nr inw.: 32472, Sygnatura: 32 472

  24.   Križ, Borut

Obraz prehistorii w brązie : sztuka situl Novego Mesta, Słowenia / Borut Križ. – Novo Mesto : Dolenjski muzej, 2014. – 31 s. : fot., ryc., mapa ; 30 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-961-6306-45-4

Nr inw.: 32451, Sygnatura: 32 451

  25.   Kruppé, Jerzy

Dzieje zamku w Pucku / Jerzy Kruppé, Martyna Milewska. – Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 195 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 30 cm. – (Źródła Archeologiczne do Dziejów Pucka). – Bibliogr. s. 114-118.. – ISBN 978-83-61376-18-7

Nr inw.: 32453, Sygnatura: 32 453

  26.   Kuczkowski, Andrzej

Ziemia sławieńska – kraina skarbów : przewodnik archeologiczny. Z. 1 , Darłowo / Andrzej Kuczkowski. – Darłowo : Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, 2014. – 59 s. : fot., ryc. ; 21 cm + 2 wkł.. – Bibliogr. s. 59.. – ISBN 978-83-925418-2-0

Nr inw.: 32475, Sygnatura: 32 475

  27.   Kuczkowski, Andrzej

Ziemia sławieńska – kraina skarbów : przewodnik archeologiczny. Z. 2 , Sławno i okolice / Andrzej Kuczkowski. – Darłowo : Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, 2014. – 64 s. : fot., ryc., mapy ; 21 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-83-925418-6-8

Nr inw.: 32473, Sygnatura: 32 473

  28.   Kuczkowski, Andrzej

Ziemia sławieńska – kraina skarbów : przewodnik archeologiczny. Z. 3 , Gmina Malechowo / Andrzej Kuczkowski. – Darłowo : Muzeum Zamek Książąt Pomorskich, 2015. – 63 s. : fot., ryc., mapa ; 21 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-83-925418-3-7

Nr inw.: 32474, Sygnatura: 32 474

  29.   Láng, Orsolya

The Aquincum macellum : researches in the area of the macellum in the Aquincum Civil Town (1882-1965) : applying new methods for old excavation materials / Orsolya Láng, Alexandra Nagy, Péter Vámos. – Budapest : Budapest History Museum, 2014. – 198 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 28 cm. – (Aquincum Nostrum I ; 3). – Bibliogr.. – ISBN 978-615-5341-17-5

Nr inw.: 32486, Sygnatura: 32 486

  30.   Łęczycki, Stefan

Äneolithikum und Frühbronzezeit im Raum der Oberen Oder / Stefan Łęczycki. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2014. – 510 s. : mapy, ryc., tab. ; 24 cm + 1 CD. – Bibliogr. s. 447-510.. – ISBN 978-83-62593-49-1

Nr inw.: 32448, Sygnatura: 32 448

  31.   Machajewski, Henryk

Dzieje Wielenia do czasów wczesnonowożytnych (XVI w.) / Henryk Machajewski, Tomasz Olszacki, Andrzej M. Wyrwa. – Wieleń : Wydawnictwo „Media” Edmund Wolski, 2014. – 111 s. : fot., ryc., mapy ; 24 cm + 1 pl.. – Bibliogr.. – ISBN 978-83-60546-78-9

Nr inw.: 32476, Sygnatura: 32 476

  32.   Mania, Dietrich

Zur Geologie und Stratigraphie der pleistozänen Becken von Neumark-Nord (Geiseltal) / Dietrich Mania und  Matthias Thomae ; mit Beiträgen von Manfred Altermann [et al.]. – Halle : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 2013. – 213 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 30 cm +3 wkł.. – (Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte ; Band 68). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-939414-97-1

Nr inw.: 32460, Sygnatura: 32 460

  33.   Manikowska, Ewa red.

Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 2 / pod red. Ewy Manikowskiej i Piotra Jacka Jamskiego. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2014. – 350 s. : il. ; 24 cm + 2 CD. – ISBN 978-83-63877-57-6

Nr inw.: 32467, Sygnatura: 31 945/2

  34.   Meller, Harald hrsg.

Archäologie in Armenien II : berichte zu den Kooperationsprojekte 2011 und 2012 sowie ausgewählten Einzelstudien / herausgegeben von Harald Meller und Pavel Avetisyan. – Halle : Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 2013. – 258 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 30 cm +1 wkł.. – (Veröffentlichungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ; Band 67). – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-3-939414-96-4

Nr inw.: 32459, Sygnatura: 32 459

  35.   Mierzwiński, Andrzej

Lwy znad Czarnej Wody : opowieść o sacrum ślężańskiego krajobrazu w XII-XIX wieku / Andrzej Mierzwiński. – Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015. – 270 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-83-63760-46-5

Nr inw.: 32447, Sygnatura: 32 447

  36.   Mitchell, Peter ed.

The Oxford handbook of African archaeology / edited by Peter Mitchell and Paul Lane. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – XXIV, 1052 s. : fot., ryc., mapy ; 26 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-0-19-956988-5

Nr inw.: 32493, Sygnatura: 32 493

  37.   Musiałowski, Adam

Katalog monet w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tom 1 , Średniowieczne monety polskie i zachodniopomorskie /Adam Musiałowski. – Toruń : Muzeum Okregowe, 2015. – 88 s. : fot., tab. ; 25 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-83-60324-64-6

Nr inw.: 32452, Sygnatura: 32 452

  38.   Okoń, Emanuel red.

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu” / pod red. Emanuela Okonia. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2014. – 119, [2] s., [134] s. tabl. : fot. ; 31 cm. – (Ludzie Nauki i Sztuki Torunia ; 1). – ISBN 978-83-61487-65-4

Nr inw.: 32450, Sygnatura: 32 450

  39.   Piontek, Janusz

Ludność dorzecza Odry i Wisły od późnej starożytności do średniowiecza : warunki życia i stan biologiczny / Janusz Piontek. – Poznań : Wydawnictwo Instytutu Antropologii UAM, 2014. – 127 s. : il., tab. ; 24 cm. – (Monografie Instytutu Antropologii UAM ; nr 16). – Bibliogr. s. 107-127.. – ISBN 83-87800-75-9

Nr inw.: 32445, Sygnatura: 32 445

  40.   Proksa, Michał

Od mieszkań ludności paleolitycznej do Bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku : architektura społeczności pradziejowych, romanizm i gotyk na ziemiach polskich. T. 1 – 2 / Michał Proksa, Monika Zub. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. – 777 s. : fot., ryc., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 737-751. Indeksy.. – ISBN 978-83-7199-929-1

Nr inw.: 32468, Sygnatura: 32 468

  41.   Samsonowicz, Henryk

Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza / Henryk Samsonowicz. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. – 204 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-64864-21-6

Nr inw.: 32470, Sygnatura: 32 470

  42.   Snyder, Christopher A.

Brytowie / Christopher A. Snyder ; przekł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 344 s. : il., tab., mapy ; 23 cm. – (Biblioteka Humanisty). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-83-235-2144-0

Nr inw.: 32469, Sygnatura: 32 469

  43.   Stawiarska, Teresa

Roman and early Byzantine glass from Romania and Northern Bulgaria : archaeological and technological study / Teresa Stawiarska. – Warsaw : Institute of Archaeology Polish Academy of Sciences, 2014. – 151 s. : ryc., tab., mapy ; 30 cm. – (Bibliotheca Antiqua ; vol. 24). – Bibliogr.. – ISBN 978-83-63760-23-6

Nr inw.: 32457, Sygnatura: 32 457

  44.   Stefani, Evangelia ed.

A century of research in prehistoric Macedonia : 1912-2012 / editors Evangelia Stefani, Nikos Merousis, Anastasia Dimoula. – Thessaloniki : Archaeological Museum of Thessaloniki, 2014. – 718 s. : fot., ryc., mapy, tab., pl. ; 28 cm. – (Archaeological Museum of Thessaloniki publication ; no. 22). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-960-9621-14-4

Nr inw.: 32477, Sygnatura: 32 477

  45.   Svanberg, Fredrik

Maanniskosamlarna : anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-1950 / Fredrik Svanberg. – Stockholm : Historiska museet, 2015. – 285 s. : il., tab. ; 24 cm. – (The Swedish History Museum, Studies ; 25). – Bibliogr.. – ISBN 978-91-89176-56-0

Nr inw.: 32484, Sygnatura: 32 484

  46.   Willems, Harco

Historical and archaeological aspects of Egyptian funerary culture : religious ideas and ritual practice in Middle Kingdom elite cemeteries / by Harco Willems. – Leiden-Boston : Brill, 2014. – IX, 389 s., 12 s. tabl. : ryc., tab. ; 25 cm. – (Culture and History of the Ancient Near East ; vol. 73). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-90-04-27498-3

Nr inw.: 32488, Sygnatura: 32 488

  47.   Wółkiewicz, Ewa

Kościół i jego wierni : struktury kościelne i formy pobożności w średniowiecznej Nysie / Ewa Wółkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2014. – 493 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 457-493.. – ISBN 978-83-7730-125-8

Nr inw.: 32456, Sygnatura: 32 456

Wrzesień 2015

 

  1.  

Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza : Bydgoszcz i region u zarania dziejów : przewodnik / [oprac. tekstów i not Jolanta Szałkowska-Łoś, Józef Łoś]. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2014. – 145, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 142-145.. – ISBN 978-83-63572-03-7

Nr inw.: 32409, Sygnatura: 32 409

  2.  

Słownik archeologiczny : rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. – Warszawa : Sub Lupa, 2015. – 185 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-64003-38-7

Nr inw.: 32439, Sygnatura: 32 439 KC

  3.  

Erfurt und Umgebung / mit Beiträgen von Roland Altwein et al.. – Langenweissbach : Beier & Beran, 2015. – 260 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 21 cm. – (Archäologische Denkmale in Thüringen ; Band 3). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-95741-034-4

Nr inw.: 32421, Sygnatura: 32 421

  4.   Avigad, Nahman

Hebrew bullae from the time of Jeremiah : remnants of a burnt archive / Nahman Avigad. – Jerusalem : Israel Exploration Society, 1986. – 139 s. : fot., ryc. ; 25 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 965-221-006-4

Nr inw.: 32424, Sygnatura: 32 424

  5.   Binsteiner, Alexander

Jungsteinzeitliche Hornsteinimporte aus Bayern in Oberösterreichs / Alexander Binsteiner. – Linz : Nordico Stadtmuseum Linz, 2015. – 66 s. : fot., ryc., mapy ; 26 cm. – (Linzer Archäologische Forschungen. Sonderheft ; 53). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-85484-601-7

Nr inw.: 32419, Sygnatura: 32 419

  6.   Biran, Avraham

Biblical Dan / Avraham Biran. – Jerusalem : Israel Exploration Society, 1994. – 280 s. : fot., ryc., pl. ; 24 cm. – Bibliogr.. – ISBN 965-221-020-X

Nr inw.: 32426, Sygnatura: 32 426

  7.   Bonnet, Charles

Des pharaons venus d’Afrique : la cachette de Kerma / Charles Bonnet, Dominique Valbelle ; préface de Jean Leclant. – Paris : Citadelles & Mazenod, 2005. – 215 s. : fot., ryc., pl., tab. ; 34 cm. – Bibliogr.. – ISBN 2-85088-216-X

Nr inw.: 32466, Sygnatura: 32 466

  8.   Deutsch, Robert

Biblical period personal seals in the Shlomo Moussaieff Collection / Robert Deutsch and André Lemaire. – Tel Aviv : Archaeological Center Publications, 2000. – 228 s. : fot., ryc. ; 27 cm. – Bibliogr.. – ISBN 965-90240-5-3

Nr inw.: 32427, Sygnatura: 32 427

  9.   Finneiser, Klaus

Alltag – Luxus – Schutz : schmuck im Alten Ägypten / Klaus Finneiser et al.. – Berlin : Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, [2015]. – 87 s. : fot. ; 14 cm. – (Sonderschriften der Ägyptischen Sammlung ; 3). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-88609-760-9

Nr inw.: 32406, Sygnatura: 32 406

  10.   Finneiser, Klaus hrsg.

Der andere Blick : forscherlust und Wissensdrang : museumsgabe zum 80. Geburtstag von Karl-Heinz Priese / hrsg. vonKlaus Finneiser und Jana Helmbold-Doyé. – Berlin : Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, 2015. – 292 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 24 cm. – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-3-86893-192-1

Nr inw.: 32404, Sygnatura: 32 404

  11.   Fiore, Ivana cur.

Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia : Siracusa 3-5 novembre 2000 / a cura di Ivana Fiore, Giancarla Malerba, Salvatore Chilardi. – Roma : Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005. – 517 s. : fot., tab., ryc., pl. ; 28 cm. – (Studi di Paletnologia ; 2). – Bibliogr. po pracach.

Nr inw.: 32415, Sygnatura: 32 415

  12.   Franz, Maciej red.

„Migracje. Podróże w dziejach” : starożytność i średniowiecze / Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 371 s. : il. ; 20 cm. – (Mare Integrans : studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego ; Tom 7). – ISBN 978-83-8019-106-8

Nr inw.: 32442, Sygnatura: 32 442

  13.   Gori, Maja

Along the rivers and through the mountains : a revised chrono-cultural framework for the south-western Balkans during the late 3rd and early 2nd millennium BCE / von Maja Gori. – Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2015. – 392 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy, tabl. ; 30 cm. – (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie ; Band 268). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-7749-3963-9

Nr inw.: 32422, Sygnatura: 32 422

  14.   Hein, Irmgard

Stelen des mittleren Reiches II : einschliesslich der I. und II. Zwischenzeit / Irmgard Hein, Helmut Satzinger. – Mainz : Verlag Philipp von Zabern, 1993. – 43 s., 179 s.  kart : ryc., fot. ; 30 cm. – (Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum / Kunsthistorisches Museum Wien ; Lieferung 7). – ISBN 3-8053-1362-4

Nr inw.: 32465, Sygnatura: 32 465

  15.   Helmke, Christophe ed.

Mesoamerican writing systems : special issue / edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. – Kraków : Polish Academy of Art and Sciences ; Jagiellonian University – Institute of Archaeology, 2014. – 209 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 24 cm. – (Contributions in New World Archaeology ; vol. 7). – Bibliogr. po pracach.

Nr inw.: 32412, Sygnatura: 32 412

  16.   Hüttner, Michaela

Mumienamulette im Totenbrauchtum der Spätzeit : eine Untersuchung an Objekten in der ägyptischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums / Michaela Hüttner. – Wien : Institut für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien, 1995. – 238 s., 59 tabl. : il., ryc. ; 29 cm. – (Beiträge zur Ägyptologie ; Band 12). – Bibliogr.. – ISBN 3-85043-067-7

Nr inw.: 32464, Sygnatura: 32 464

  17.   Jurek, Tomasz red.

Dyplomatyka staropolska / pod red. Tomasza Jurka. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. – 559, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 30 cm. – (Nauki Pomocnicze Historii : seria nowa / IH PAN). – Bibliogr. przy rozdz.. – ISBN 978-83-7181-908-7

Nr inw.: 32408, Sygnatura: 32 408

  18.   Kempinski, Aharon ed.

The architecture of ancient Israel : from the prehistoric to the Persian periods / editors Aharon Kempinski, Ronny Reich. – Jerusalem : Israel Exploration Society, 1992. – XIV, 332 s. : ryc., fot., pl., tab. ; 28 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 965-221-013-7

Nr inw.: 32428, Sygnatura: 32 428

  19.   Kośko, Aleksander

Opatowice – Wzgórze Prokopiaka. Tom 4 / Aleksander Kośko, Marzena Szmyt ; przy współudziale Janusza Czebreszuka et al.. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – 518 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 29 cm. – (Studia i Materiały do Badań nad Późnym Neolitem Wysoczyzny Kujawskiej ; [Tom 4]). – ISBN 978-83-232-2784-7

Nr inw.: 32407, Sygnatura: 32 407

  20.   Kowalski, Andrzej P.

Antropologia zamierzchłych znaczeń / Andrzej P. Kowalski. – Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, [2015]. – 519 s. ; 23 cm. – (Chronos/Anthropos ; nr 2). – Bibliogr. s. 459-510. Indeks.. – ISBN 978-83-929107-4-9

Nr inw.: 32436, Sygnatura: 32 436

  21.   Kóčka-Krenz, Hanna

Poznań in the 10th century / Hanna Kóčka-Krenz. – Poznań : Poznań Chapter of Agder Akademi, 2011. – 70 s. : fot., ryc., pl., mapa ; 21 cm. – (Papers and Studies ; vol. 1). – Bibliogr. s. 35-43.

Nr inw.: 32444, Sygnatura: 32 444

  22.   Kulesza, Michał

Skarby numizmatyczne ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie : informator do wystawy czasowej 2.06 – 30.08.2015 Muzeum w Koszalinie / Michał Kulesza. – Koszalin : Muzeum, 2015. – [54] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-89463-24-1

Nr inw.: 32410, Sygnatura: 32 410

  23.   Kurnatowski, Stanisław red.

Międzyrzecz : gród i zamek w wiekach IX-XIV : wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961 / red. Stanisław Kurnatowski. – Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ; IAiE PAN, 2015. – 569 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm + 1 CD. – (Origines Polonorum ; t. 8). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-83-63760-49-6

Nr inw.: 32411, Sygnatura: 32 411

  24.   Latocha, Krzysztof Grzegorz

Wojciech Malski (ok. 1380-1454) – wojewoda łęczycki i sieradzki oraz namiestnik królewski na Wielkopolskę / Krzysztof Grzegorz Latocha. – Warszawa : DiG, 2015. – 221 s. : mapa ; 24 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-83-7181-911-7

Nr inw.: 32441, Sygnatura: 32 441

  25.   Lis, Hanna

Kuchnia Słowian czyli o poszukiwaniu dawnych smaków / Hanna Lis, Paweł Lis. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2015. – 317, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 312-314. Indeks.. – ISBN 978-83-10-12652-8

Nr inw.: 32437, Sygnatura: 32 437

  26.   Lukits, Rainer

Der Schiedsspruch des C. Helvidius Priscus (CIL IX 2827) / Rainer Lukits. – Linz : Nordico Stadtmuseum Linz, 2015. – 248 s. : il., mapy, pl. ; 26 cm. – (Linzer Archäologische Forschungen. Sonderheft ; 51). – Bibliogr.. – ISBN 9783-85484-599-7

Nr inw.: 32420, Sygnatura: 32 420

  27.   Manikowska, Ewa red.

Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości / pod red. Ewy Manikowskiej i Piotra Jamskiego. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego, 2010. – 415 s. : il. ;29 cm. – Indeksy.. – ISBN 978-83-929227-2-8

Nr inw.: 32405, Sygnatura: 32 405

  28.   Militký, Jiří

Oppidum Hradiště u Stradonic : komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby / Jiří Militký. – Praha : Abalon : Archeologický ústav AV ČR, 2015. – 735 s. : fot., ryc., tab. ; 30 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-80-87365-79-3

Nr inw.: 32423, Sygnatura: 32 423

  29.   Ruprechtsberger, Erwin M.

Archäologische Forschungen (1983-2014) im nordwesten der Provinz Norikum : (mit Schwerpunkt Oberösterreich und mit einem Ausblick auf Salzburg und Bayern) / Erwin M. Ruprechtsberger. – Linz : Nordico Stadtmuseum Linz, 2015. – 151 s. : fot., pl., mapy ; 26 cm. – (Linzer Archäologische Forschungen. Sonderheft ; 52). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-85484-600-0

Nr inw.: 32418, Sygnatura: 32 418

  30.   Segal, Arthur

Hippos-Sussita : fifth season of excavations (September – October 2004) and summary of all five seasons (2000-2004) /Arthur Segal, Jolanta Młynarczyk, Mariusz Burdajewicz, Mark Schuler, Michael Eisenberg. – Haifa : Zinman Institute of Archaeology University of Haifa, 2004. – 163, 47 s., 76 s. il. : fot., tab., ryc. ; 28 cm. – Bibliogr.. – ISBN 965-90418-3-7

Nr inw.: 32430, Sygnatura: 32 430

  31.   Segal, Arthur

Hippos-Sussita : sixth season of excavations (July 2005) / Arthur Segal, Jolanta Młynarczyk, Mariusz Burdajewicz, Mark Schuler, Michael Eisenberg. – Haifa : Zinman Institute of Archaeology University of Haifa, 2005. – 139, 54 s., 71 s. il. : fot., tab. ; 28 cm. – Bibliogr.. – ISBN 965-90418-4-5

Nr inw.: 32431, Sygnatura: 32 431

  32.   Segal, Arthur

Hippos-Sussita : seventh season of excavations (July 2006) / Arthur Segal, Jolanta Młynarczyk, Mariusz Burdajewicz, Mark Schuler, Michael Eisenberg. – Haifa : Zinman Institute of Archaeology University of Haifa, 2006. – 152, 43 s., 50 s. il. : fot., tab., ryc. ; 28 cm. – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-965-90418-5-5

Nr inw.: 32432, Sygnatura: 32 432

  33.   Segal, Arthur

Hippos-Sussita : eight season of excavations (July 2007) / Arthur Segal, Jolanta Młynarczyk, Mariusz Burdajewicz, Mark Schuler, Michael Eisenberg. – Haifa : Zinman Institute of Archaeology University of Haifa, 2007. – 165, 52 s., 81 s. il. : fot., tab., ryc. ; 28 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-965-90418-6-2

Nr inw.: 32433, Sygnatura: 32 433

  34.   Segal, Arthur

Excavations of the hellenistic site in kibbutz Sha’ar’Amakim (Gaba) 1984-1998 : final report / Arthur Segal, Jolanta Młynarczyk, Mariusz Burdajewicz. – Haifa : Zinman Institute of Archaeology University of Haifa, 2009. – 248, 53 s., 43 s. il. : fot., ryc., tab., pl. ;28 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-965-90418-7-9

Nr inw.: 32429, Sygnatura: 32 429

  35.   Shiloh, Yigal

The Proto-Aeolic capital and Israelite ashlar masonry / Yigal Shiloh. – Jerusalem : Israel Exploration Society, 1979. – X, 95 s., 36 s. tabl. : ryc., pl. ; 28 cm. – (Qedem : Monographs of the Institute of Archaeology ; 11)

Nr inw.: 32434, Sygnatura: 32 434

  36.   Stern, Ephraim

Excavations at Dor, final report. vol. 1A – 1B , 1A : Areas A and C : introduction and stratigraphy; 1B : Areas A and C : The finds / Ephraim Stern, John Berg, Ayelet Gilboa et al.. – Jerusalem : Institute of Archaeology The Hebrew University of Jerusalem, 1995. – 369, 503 s. : fot., ryc., pl., tab. ;31 cm. – (Qedem Reports ; 1 – 2). – Bibliogr.

Nr inw.: 32435, Sygnatura: 32 435

  37.   Stern, Ephraim

Dor : ruler of the seas : twelve years of excavations at the israelite-phoenician harbor town on the Carmel Coast /Ephraim Stern. – Jerusalem : Israel Exploration Society, 1994. – 348 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 24 cm. – Bibliogr.. – ISBN 965-221-127-7

Nr inw.: 32425, Sygnatura: 32 425

  38.   Tiné, Vincenzo cur.

Favella : un villaggio neolitico nella Sibaritide / a cura di Vincenzo Tiné. – Roma : Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2009. – 629 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 28 cm. – (Studi di Paletnologia ; 3). – Bibliogr.

Nr inw.: 32416, Sygnatura: 32 416

  39.   Velázquez, Isabel ed.

Realidad, ficción y autenticidad en el mundo antiguo : la investigación ante documentos sospechosos / editores:Isabel Velázquez, Javier Martínez. – Murcia : Universidad de Murcia, 2014. – 447 s. : il. ; 24 cm. – (Antigüedad y Cristianismo. Monografias Historicas Sobre la Antigüedad Tardia ; 29)

Nr inw.: 32414, Sygnatura: 32 414

  40.   Wędzki, Andrzej

Miechów w średniowieczu : studia z dziejów miasta i klasztoru : zagadka Jaksy / Andrzej Wędzki. – Warszawa : Instytut Slawistyki PAN, 2014. – 237, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 214-236.. – ISBN 978-83-64031-18-2

Nr inw.: 32443, Sygnatura: 32 443

  41.   Widura, Anne

SpielRäume : kulturhistorische Studien zum Brettspiel in archäologischen Kontexten / Anne Widura. – Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. – 201 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 29 cm. – (Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie ; 7). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-86757-287-3

Nr inw.: 32417, Sygnatura: 32 417

  42.   Zakrzewski, Stanisław

Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli tak zwany Geograf Bawarski / Stanisław Zakrzewski. – Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2015. – [4], 79, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Tradycji Słowiańskiej ; nr 23). – Indeks.. – ISBN 978-83-80644-012-2

Nr inw.: 32438, Sygnatura: 32 438

  43.   Źrałka, Jarosław

Pre-columbian Maya graffiti : context, dating and function / Jarosław Źrałka. – Kraków : Wydawnictwo Alter, 2014. – 355 s., 85 s. tabl. : il., ryc., tab. ; 28 cm. – Bibliogr. s. 227-265.. – ISBN 978-83-64449-16-1

Nr inw.: 32413, Sygnatura: 32 413

Lipiec – sierpień 2015

 

  1.  

Schlachtfeld und Massengrab : spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt. – Wünsdorf : Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2014. – 391 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg ; 15). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-3-910011-80-9

Nr inw.: 32372, Sygnatura: 32 372

  2.  

Pipeline : archäologie : ausgrabungen auf der großen Ferngastrassen in Mecklenburg-Vorpommern. – Schwerin : Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, 2014. – 396 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 30 cm. – Bibliogr.. – ISBN 978-3-935770-41-5

Nr inw.: 32394, Sygnatura: 32 394

  3.  

Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych. – Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2014. – 84 s. : fot., pl., tab. ; 28 cm. – Bibliogr. s. 81-84.. – ISBN 978-83-63572-96-9

Nr inw.: 32390, Sygnatura: 32 390

  4.  

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014. – 56, [4] s. : tab. ; 25 cm. – (Digitalizacja w Muzeach ; 3/2014). – ISBN 978-83-64889-04-2

Nr inw.: 32383, Sygnatura: 32 383

  5.  

Contributions to the archaeology of early Cyprus. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. – 106, [2] s. : fot., ryc., tab., mapy ; 30 cm. – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-83-7676-191-6

Nr inw.: 32375, Sygnatura: 32 375

  6.  

III konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2015. – 210 s. : fot., tab. ; 23 cm. – ISBN 978-83-63348-14-4

Nr inw.: 32392, Sygnatura: 32 392

  7.  

Medelhavsmuseet : highlights of the collections. – Stockholm : Världskultur Museerna, 2013. – 78 s. : fot. ; 22 cm. – ISBN 91-89242-21-1

Nr inw.: 32381, Sygnatura: 32 381

  8.  

Drevnee iskusstvo v zerkale arheologii : sbornik naučnyh trudov posvâsennyj 70-letiu D.G. Savinova. – Kemerovo : Kuzbassvuzizdat, 2011. – 248 s. : fot., ryc., tab. ; 29 cm. – (Trudy SAIPI ; Vyp. 7). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 5-202-00402-8

Nr inw.: 32398, Sygnatura: 32 398

  9.   Bárta, Miroslav ed.

Diachronic trends in ancient Egyptian history : studies dedicated to the memory of Eva Pardey / Miroslav Bárta, Hella Küllmer editors. – Prague : Charles University, Faculty of Arts, 2013. – LV, 146 s. : fot., ryc., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. prac Evy Pardey. Bibliogr.. – ISBN 978-80-7308-444-8

Nr inw.: 32393, Sygnatura: 32 393

  10.   Beilke-Voigt, Ines

Das jungbronze- und früheisenzeitliche Burgzentrum von Lossow : ergebnisse der Ausgrabungen 2008 und 2009 / InesBeilke-Voigt ; mit Beitr. von Norbert Benecke [et al.]. – Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. – 436 s. : fot., ryc., tab., mapy, tabl. ; 30 cm + 1 pl.. – (Materialien zur Archäologie in Brandenburg ; Bd. 8) (Lossower Forschungen ; Bd. 3). – Bibliogr.. – ISBN 978-3-86757-318-4

Nr inw.: 32371, Sygnatura: 32 371

  11.   Biermann, Felix hrsg.

Dallgow im Havelland : vor- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Besiedlung und slawische Teerproduktion am Fundplatz 15 / Felix Biermann (Hrsg.) ; mit Beitr. von Ursula Baumer [et al.]. – Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2013. – 259 s. : tab., fot., ryc., pl., mapy ; 30 cm + 2 pl.. – (Materialien zur Archäologie in Brandenburg ; Bd. 7). – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-3-86757-317-7

Nr inw.: 32370, Sygnatura: 32 370

  12.   Bunsch, Eryk

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego / Eryk Bunsch, Robert Sitnik. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014. – 30, [1] s. : fot., ryc., tab. ; 24 cm. – (Digitalizacja w Muzeach ; 2/2014). – Bibliogr. s. 30.. – ISBN 978-83-64889-03-5

Nr inw.: 32382, Sygnatura: 32 382

  13.   Burmeister, Stefan hrsg.

Ich Germanicus : feldherr, Priester, Superstar / Stefan Burmeister und Joseph Rottmann (Hrsg.). – Darmstadt : Theiss, 2015. – 112 s. : fot., ryc., mapy ; 28 cm. – (Archäologie in Deutschland. Sonderhefte ; 08/2015). – ISBN 978-3-8062-3142-7

Nr inw.: 32389, Sygnatura: 32 389

  14.   Čairkina, N.M.

Eneolit Srednego Zaural’â / N.M. Čairkina. – Ekaterinburg : Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Ural’skoe Otdelenie, 2005. – 312 s. : ryc., tab., mapa ; 25 cm. – Bibliogr.. – ISBN 5-7691-1640-4

Nr inw.: 32397, Sygnatura: 32 397

  15.   Furmánek, Václav ed.

Popelnicové polia a doba halštatská / Václav Furmánek, Elena Miroššayová (editori). – Nitra : Archeologický ústav Slovenskej Akadémie Vied, 2010. – 366 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – (Archaeologica Slovaca Monographiae : Communicationes / Instituti Archaeologici Nitriensis … ; 11). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-89315-26-0

Nr inw.: 32399, Sygnatura: 32 399

  16.   Hansen, Svend ed.

Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea : chronologies and technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE / edited by Svend Hansen, Pál Raczky, Alexandra Anders, Agathe Reingruber. – Bonn : Habelt-Verlag, 2015. – IX, 509 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – (Archäologie in Eurasien / Eurasien Abteilung DAI ; Band 31). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-3-7749-3972-1

Nr inw.: 32402, Sygnatura: 32 402

  17.   Ilski, Kazimiesz

Dzieje gminy Tarnowo Podgórne. Tom 1 , Dzieje najdawniejsze / Kazimierz Ilski, Alina Jaszewska, Marek Żółkiewski [et al.]. – Tarnowo Podgórne : Gmina Tarnowo Podgórne, 2013. – 388 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. po częściach.. – ISBN 978-83-909187-8-5

Nr inw.: 32403, Sygnatura: 32 403

  18.   Indycka, Agnieszka red.

Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. T. 13 / red. Agnieszka Indycka, Marceli Tureczek. – Międzyrzecz – Pszczew : Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2015. – 217 s. : il., pl. ; 30 cm. – ISBN 978-83-940699-2-6

Nr inw.: 32391, Sygnatura: 32 391

  19.   Jantzen, Detlef hrsg.

Tod im Tollensetal : forschungen zu den Hinterlassenschaften eines bronzezeitlichen Gewaltkonfliktes in Mecklenburg-Vorpommern. Teil 1 , Die Forschung bis 2011 / herausgegeben von Detlef Jantzen, Jörg Orschiedt, Jürgen Piek und Thomas Terberger. – Schwerin : Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, 2014. – 274 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns ; Band 50). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-3-935770-43-9

Nr inw.: 32395, Sygnatura: 32 395

  20.   Jucha, Mariusz A. ed.

Aegyptus est imago caeli : studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on his 60th birthday / edited by Mariusz A. Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin and Piotr Kołodziejczyk. – Kraków : Institute of Archaeology Jagiellonian University, 2014. – 341 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-83-934218-8-6

Nr inw.: 32385, Sygnatura: 32 385

  21.   Juchelka, Jiří

Lužická pohřebiště ve Vlaštovičkách u Opavy / Jiří Juchelka. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 102 s. : fot., ryc., tab., mapy, wykr. ; 24 cm. – (Studie Archeologického Ústavu ; R. 18, sv. 1). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-86023-35-9

Nr inw.: 32360, Sygnatura: 32 360

  22.   Juchelka, Jiří

Lužická kultura v českém Slezsku / Jiří Juchelka. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 341 s. : fot., ryc., tab., mapy ; 30 cm. – (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 47). – Bibliogr.. – ISBN 978-8086023-42-7

Nr inw.: 32363, Sygnatura: 32 363

  23.   Kabaciński, Jacek ed.

Hunter-gatherers and early food producing societies in northeastern Africa / ed. by Jacek Kabaciński, Marek Chłodnicki and Michał Kobusiewicz. – Poznań : Poznań Archeological Museum, 2015. – 459 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 24 cm. – (Studies in African Archaeology / Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ; Vol. 14). – Bibliogr. przy art.. – ISBN 978-83-60109-43-4

Nr inw.: 32378, Sygnatura: 32 378

Nr inw.: 32379, Sygnatura: 32 379

  24.   Kokowski, Michał ed.

The Nicolaus Copernicus grave mystery : a dialogue of experts, Kraków, 22-23 February 2010 / ed. by Michał Kokowski. – Kraków : Polish Academy of Arts and Sciences, 2015. – 313, [1] s. : il., tab. ; 25 cm. – Bibliogr. przy ref.. – ISBN 978-83-7676-196-1

Nr inw.: 32374, Sygnatura: 32 374

  25.   Kolińska, Xenia

Garnek archeologa / Xenia Kolińska. – Warszawa : Wydawnictwo Caira, 2014. – 351, [1] s. : fot. ; 25 cm. – ISBN 978-83-942287-0-5

Nr inw.: 32377, Sygnatura: 32 377

  26.   Komoróczy, Balázs ed.

Sociální diferenciace barbarských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů : archeologie barbarů 2011 / Balázs Komoróczy (ed.). – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 470 s. : fot., ryc., tab., pl., mapy ; 30 cm. – (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 44). – Bibliogr. po pracach.. – ISBN 978-80-86023-25-0

Nr inw.: 32365, Sygnatura: 32 365

  27.   Kopacz, Jerzy

Lithic chipped industry of the young Eneolithic in Moravia and Czech Silesia / by Jerzy Kopacz, Antonín Přichystal, Lubomír Šebela. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 185 s. : fot., ryc., pl. ; 31 cm. – (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 46). – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-80-86023-41-0

Nr inw.: 32364, Sygnatura: 32 364

  28.   Košta, Jiří

Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 10 / Jiří Košta, Jiří Hošek. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 335 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 30 cm. – (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 42) (Studien zum Burgwall von Mikulčice ; Band 10). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-86023-58-8

Nr inw.: 32366, Sygnatura: 32 366

  29.   Kośko, Aleksander

Reception zones of „early bronze age” pontic culture traditions : baltic basin – Baltic and Black Sea drainage borderlands, 4/3 mil. to first half 2 mil. BC / Aleksander Kośko, Jerzy Libera, Jan Machnik, Marzena Szmyt et al. – Poznań : Adam Mickiewicz University. Institute of Eastern Studies : Adam Mickiewicz University. Institute of Eastern Studies. Institute of Prehistory, 2014. – 240, [1] s. : fot., ryc., pl., mapy ; 24 cm. – (Baltic-Pontic Studies ; vol. 19). – ISBN 83-86094-19-2

Nr inw.: 32380, Sygnatura: 32 380

  30.   Majewska, Aleksandra

Zbiory egipskie w Wilanowie / Aleksandra Majewska. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015. – 187, [1] s. : fot., tab. ; 28 cm. – Bibliogr. s. 165-169.. – ISBN 978-83-63580-46-9

Nr inw.: 32373, Sygnatura: 32 373

  31.   Milinkovič, Mihailo ur.

Gradina na Jelici : trideset godina arheoloških istraživala (1984-2014) / uredili Mihailo Milinkovič i Perica Špehar. – Čačak : Narodni Muzej Čačak, 2014. – 214 s. : fot., pl., mapy ; 23 cm. – (Izložbeni Katalozi ; 18). – Bibliogr.. – ISBN 978-86-84067-54-0

Nr inw.: 32396, Sygnatura: 32 396

  32.   Minichreiter, Kornelija

Slavonski Brod : Galovo : deset godina arheoloških istraživanja / Kornelija Minichreiter. – Zagreb : Institut za arheologiju, 2007. – 208 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 31 cm. – (Monografije Instituta za Arheologiju MIARH ; 1). – ISBN 978-953-6064-02-1

Nr inw.: 32400, Sygnatura: 32 400

  33.   Mlejnek, Ondřej

Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny / Ondřej Mlejnek ; Zdeněk Měřínský et Jan Klápště curantibus editae. – Brno : Masarykova univerzita, 2015. – 171 s. : fot., ryc., tab., wykr., mapy ; 30 cm + 2 wkł.. – (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque ; 18). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-210-7818-5

Nr inw.: 32367, Sygnatura: 32 367

  34.   Poláček, Lumír

Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice / Lumír Poláček. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 111 s. : fot., ryc., pl. ; 30 cm. – (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 52) (Flussarchäologie in Mikulčice ; Band 1). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-86023-62-5

Nr inw.: 32362, Sygnatura: 32 362

  35.   Poláček, Lumír ed.

Mikulčice river archaeology  : new interdisciplinary research into bridge no. 1 / edited by Lumír Poláček. – Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2014. – 153 s. : fot., tab., ryc., pl. ; 30 cm. – (Internationale Tagungen in Mikulčice ; Band 10) (Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno ; 51). – Bibliogr.. – ISBN 978-80-86023-60-1

Nr inw.: 32361, Sygnatura: 32 361

  36.   Přichystalová, Renáta ed.

Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany : katalog / editoři Renáta Přichystalová, Marek Kalábek. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – 289 s. : fot., ryc., tab., pl. ; 23 cm + 1 CD, 1 pl.. – (Spisy Masarykovy Univerzity v Brne. Filozoficka Fakulta ; 424). – Bibliogr. po rozdz.. – ISBN 978-80-210-7521-4

Nr inw.: 32368, Sygnatura: 32 368

  37.   Sanader, Mirjana ur.

Akti VIII. Međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva : religija i mit kaopoticaj rimskoj provincijalnoj plastici / urednici Mirjana Sanader, Ante Rendić Miočević ; suradnik Domagoj Tončinić. – Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005. – 462 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 29 cm. – ISBN 953-212-242-7

Nr inw.: 32369, Sygnatura: 32 369

  38.   Sprenger, Magdalena

Historia Poznana / Magdalena Sprenger. – Poznań : Zysk i S-ka, 2015. – 192 s. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-7785-697-0

Nr inw.: 32386, Sygnatura: 32 386

  39.   Stiegemann, Christoph hrsg.

799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit : Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn. Band 1 – 2 , Katalog der Ausstellung, Paderborn 1999 + Beiträge zum Katalog der Ausstellung / herausgegeben von Christoph Stiegemann und Matthias Wemhoff. – Mainz : Verlag Philipp von Zabern, 1999. – XLII, 417; VIII, 520; XIV, 744; s.  : fot., ryc., pl., mapy ; 29 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 3-8053-2456-1

Nr inw.: 32401, Sygnatura: 32 401/1-3

  40.   Timpel, Wolfgang bearb.

Corpus archäologischer Quellen des 7.-12. Jahrhunderts in Thüringen / bearbeitet von Wolfgang Timpel, Ines Spazier ; unter Mitarbeit von Bernd W. Bahn [et al.]. – Langenweissbach : Kommissionsverlag Beier & Beran, 2014. – 407 s., 106 tabl. : fot., ryc., pl., mapy ; 30 cm. – Bibliogr. Indeks.. – ISBN 978-3-941171-98-5

Nr inw.: 32359, Sygnatura: 32 359

  41.   Waliszewski, Tomasz

Elaion : olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine / Tomasz Waliszewski ; [Engl. transl. Iwona Zych]. – Warsaw : University of Warsaw Press, 2014. – 631 s. : fot., ryc., pl., mapy ; 30 cm. – (PAM Monograph Series ; 6). – Bibliogr. s. 543-603. Indeks.. – ISBN 978-83-235-1345-2

Nr inw.: 32387, Sygnatura: 32 387

  42.   Welc, Fabian

Tell Atrib 1985-1995. 4 , Faience objects / Welc Fabian ; [Engl. transl. Iwona Zych]. – Warsaw : University of Warsaw Press, 2014. – 280 s. : fot., ryc., tab. ; 30 cm. – (PAM Monograph Series ; 5). – Bibliogr. s. 12-26.. – ISBN 978-83-235-1685-9

Nr inw.: 32388, Sygnatura: 32 388

  43.   Zgliński, Marcin red.

Katalog zabytków sztuki : województwo podlaskie (białostockie) / red. nacz. Marcin Zgliński. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1996 -. -16 cm. – (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa ; T. 12). – Z. 2 : Miasto Białystok / pod red. Marcina Zglińskiego i Anny Oleńskiej. – Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2015. -LXXV, 322 s., 500 s. il. : il., mapy ; 16 cm. – (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa ; T. 12, Z. 2)

Nr inw.: 32376, Sygnatura: 13 569