Księgozbiór biblioteki ma charakter fachowy, udostępniany jest w pierwszej kolejności pracownikom Muzeum. Mogą oni korzystać z niego bezpośrednio w czytelni, bądź w formie wypożyczeń do pracowni poszczególnych działów.

Pozostali czytelnicy (pracownicy naukowi z zewnątrz, studenci archeologii oraz kierunków pokrewnych, jak też i inne osoby zainteresowane gromadzoną literaturą), mogą korzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu w czytelni.

Udostępnianie księgozbioru dla powyższych osób odbywa się po wypełnienie rewersów składanych u pracownika biblioteki. Księgozbiór czytelni dostępny jest na zasadzie wolnego dostępu.

Wyciąg z regulaminu czytelni:

  • czytelnicy przed przyjściem do Biblioteki zobowiązani są do pozostawienia wierzchnich okryć oraz teczek i toreb itp. w szatni Muzeum,
  • książki są udostępniane na podstawie aktualnego dokumentu (legitymacji lub dowodu osobistego),
  • korzystający z czytelni zobowiązani są do jej opuszczenia na 15 minut przed jej zamknięciem,
  • jednorazowo można zamówić z magazynu 5 dzieł w 8 woluminach,
  • wydawnictwa sprzed 1945 roku wypożycza się tylko pracownikom nauki i studentom piszącym prace magisterskie (w zależności od stanu ich zachowania),
  • książek i czasopism przeznaczonych do czytania na miejscu nie wolno wynosić poza obręb pomieszczenia, w którym mieści się czytelnia.

Kopiowanie  materiałów bibliotecznych możliwe jest w ograniczonym wymiarze, wyłącznie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.