1 stycznia 1970 został utworzony w Muzeum Dział Kultur Antycznych, którego zadaniem było prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym badań wykopaliskowych, gromadzenie zabytków ze strefy śródziemnomorskiej i Afryki oraz  opieka nad innymi zbiorami pozaeuropejskimi. W 1984 r. dział ten został włączony do Działów Muzealiów zachowując przy tym wyodrębniony Magazyn Zbiorów Antycznych i Cywilizacji Pozaeuropejskich. Następnie, w 2001 r. utworzono Dział Archeologii Powszechnej w obrębie którego wydzielono: Pracownię Nubiologiczną, Pracownię Egiptologiczną, Pracownię Sztuki Naskalnej, Pracownię Archeologii Azji i Ameryki oraz Pracownię Traseologiczną, która zajmuje się analizą funkcjonalną materiałów krzemiennych i kamiennych pozyskiwanych w wyniku wykopalisk, zarówno z obszaru Europy jak i terenów pozaeuropejskich.