opiekun pracowni
dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska 
malgorzata.winiarska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 w. 128 

historia
Początki kolekcji sięgają okresu międzywojennego, kiedy Dział Przedhistoryczny Muzeum Wielkopolskiego wszedł w posiadanie zabytków eksponowanych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Następnie zbiory otrzymane w 1939 r. z Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard University wzbogaciły kolekcję. Część zabytków pochodziła z darów od osób prywatnych, część trafiła po wojnie po oddzieleniu się Muzeum Archeologicznego (wówczas Prehistorycznego) od Muzeum Wielkopolskiego.

ogólna chrakterystyka zbiorów
Zawierają kolekcję siekier kamiennych z Brazylii i Argentyny, naczynia z Ameryki Południowej i Północnej, kolekcję obsydianowych rdzeni, półsurowca i narzędzi, ozdób i figurek z Meksyku, ostrza krzemienne z Ameryki Północnej, siekiery kamienne z Kambodży i Wietnamu.

literatura
B.Kirschke, Odzyskana kolekcja, FAP 41, 2005, s. 339-348.

P.Osypiński, Kolekcja przedmiotów obsydianowych z Ameryki Środkowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, FAP 42, 2006, s. 39-72.