opiekun pracowni:
mgr Zbigniew Bartkowiak 
zbigniew.bartkowiak@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51, wewn. 134

Pracownia Numizmatyczna w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu została powołana w czasie reorganizacji Muzeum w 1963 roku. Jej pierwszym kierownikiem od 1 stycznia 1963 roku został Alfons Wierzchowiecki. Ustąpił na skutek choroby 28 lutego 1968 roku a kierownictwo pracownią przejęła Maria Malinowska. Krótko potem działalność działu numizmatycznego zawieszono. Pracownia została reaktywowana w 2006 roku decyzją dyrektora Muzeum Marka Chłodnickiego.

W zbiorach pracowni znajduje się blisko 30 tysięcy zabytków, w tym ponad 40 skarbów (w większości ich fragmentów) na które składają się monety od wczesnego średniowiecza do okresu nowożytnego, srebro siekane i biżuteria. Ozdobą kolekcji numizmatycznej MAP są niedawno zidentyfikowane monety Bolesława Chrobrego.

Trzon kolekcji stanowią skarby monetarne z obszaru Wielkopolski znajdowane i przekazywane do zbiorów publicznych od poł. XIX wieku, prócz nich niewielka część monet pochodzi z badań wykopaliskowych. Najstarsze skarby początkowo stanowiły część kolekcji archeologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego oraz niemieckiego Kaiser Friedrich Museum. Po Powstaniu Wielkopolskim z tych dwóch instytucji utworzono Muzeum Wielkopolskie, które przejęło ich zbiory. Po II wojnie światowej, w 1949 roku, utworzono Muzeum Archeologiczne, które przejęło dawne zbiory archeologiczne znajdujące się w Muzeum Wielkopolskim.

Do zadań Pracowni należy: opracowywanie zbiorów numizmatycznych MAP, udostępnianie ich do prac naukowych oraz właściwe przechowywanie.

W Pracowni zrealizowano także interesujący projekt p.t. „Mennica Średniowieczna” . Odtworzono w nim proces bicia monety w szeroko rozumianym okresie średniowiecza, będący nie tylko bardzo efektywną i ciekawą lekcją historii ale jednocześnie weryfikacją teorii w praktyce. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.