mgr Agata Drejer-Kowalska 
agata.drejer@muzarp.poznan.pl
mgr Patrycja Silska
patrycja.silska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 85282 51, wew. 112

Archiwum Naukowe gromadzi, zabezpiecza i udostępnia dla celów badawczych materiał archiwalny z merytorycznej działalności Muzeum oraz poznańskich instytucji muzealnych i towarzystw naukowych, z których się wywodzi. Zasoby archiwum stanowi głównie dokumentacja z odkryć wykopaliskowych dokonywanych od połowy XIX wieku na obszarze Wielkopolski oraz terenach ościennych, służąca badaczom archeologii i dziedzin pokrewnych do rozmaitych badań naukowych, opracowań i publikacji. Znaczną część zbiorów tworzy korespondencja urzędowa o dużej wartości historycznej, wnosząca wiele interesujących wiadomości do dziejów zainteresowań starożytniczych, historii archeologii oraz konserwatorstwa archeologicznego w Poznaniu i w Wielkopolsce.

Godziny otwarcia:
wtorek do piątek godz. 10.00-15.00
w pozostałe dni tygodnia nieczynne
w lipcu i sierpniu czynne w ograniczonym zakresie
 

Zamówienie na materiały/dokumentację archeologiczną – pobierz Formularz