mgr Łukasz Bartkowiak – asystent
lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl
tel. 782 170 579

mgr Sabina Hryniewiecka – asystent
sabina.hryniewiecka@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 wew. 246

mgr Marta Kalisz-Zielińska – asystent
marta.kalisz@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 wew. 113

mgr Agnieszka Krzyżaniak – adiunkt
agnieszka.krzyzaniak@muzarp.poznan.pl
tel. 61 852 82 51 wew. 113

Pracownicy obsługi wystaw
Barbara Gawrońska – kwalifikowany opiekun ekspozycji, tel. 61 852 82 51 wew. 217, 218
Dorota Kurkowicz – kwalifikowany opiekun ekspozycji, tel. 61 852 82 51 wew. 217, 218
Ewa Sierant – kasjer, tel. 61 852 82 51 wew. 206