1. Projekt „Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej pomiędzy Górnym Egiptem a południowym Lewantem w 4. tysiącleciu p.n.e.” finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; kierownik projektu: dr Agnieszka Mączyńska

2. „Muzeum Małego Odkrywcy” w ramach grantu przyznanego przez MKiDN, mgr Sabina Hryniewiecka

3. „To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, mgr Agnieszka Krzyżaniak

4. „Moja wieś, moje dziedzictwo” – w ramach programu “Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski, mgr Agnieszka Krzyżaniak