„MISJE, KOŚCIOŁY I KLASZTORY”

Program VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

12-13 czerwca 2010 roku 

       A teraz opowiemy Wam historię, o której już pewnie słyszeliście. Przeszło tysiąc lat temu, w 966 roku, Mieszko I, potężny władca pogańskiego kraju, przyjął chrzest. W dwa lata później na ziemi polskiej pojawił się biskup Jordan z zadaniem nawrócenia jej mieszkańców na wiarę Chrystusową. Misja nie była łatwa –  z jednej strony człowiek wychowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, z drugiej zaś tłumy ludzi wyznających wiarę swoich przodków i podejrzliwie spoglądających na obcą religię. Nikt nie wie, ile trudu kosztowało go przekonanie ich do Boga, którego kochał, jednak dzięki wsparciu księcia oraz swoich współtowarzyszy, cierpliwie przemierzał kraj i zjednywał serca jego mieszkańców. Po nim przyszli inni – biskupi, kapłani i zakonnicy (najpierw benedyktyni, później cystersi). W potężnych grodach (w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu, Lednicy, Krakowie, Wrocławiu a także w Lądzie) oraz w dawnych miejscach pogańskiego kultu powstawały kościoły, nierzadko zachwycające pięknem i wspaniałością brył architektonicznych. Z kolei w rejonach bardziej odludnych stawiano klasztory, które szybko stały się centrami życia religijnego, kulturalnego i gospodarczego. Zmieniał się obraz kraju, zmieniali się także ludzie, ich obyczaje, mentalność, postawy i rozumienie świata. Chrześcijaństwo triumfowało! Wraz z nim dotarła do nas znajomość pisma, architektura kamienna, kultura intelektualna i artystyczna a nawet nowinki techniczne, wykorzystywane w gospodarce. Polska stawała się częścią wielkiej rodziny europejskiej. Dziś, spłacając swój historyczny dług, dzieli się z nią swym doświadczeniem, wspierając też wiedzą i cenną radą.
Co jeszcze dało nam chrześcijaństwo? Czym były misje w średniowieczu a czym są one teraz?  Z jakimi wyzwaniami zmagali się ludzie ówczesnego Kościoła? Czy misje są potrzebne naszemu światu? Na te pytania, a także na wiele innych, pragniemy odpowiedzieć podczas VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Oferujemy Wam ciekawe wystawy, spotkania z naukowcami i misjonarzami, zabawy edukacyjne dla dzieci, wycieczki do miejsc pierwszych kościołów lądzkich, inscenizacje historyczne, projekcje filmów a także koncerty muzyki sakralnej i słowiańskiej. W grodzie pojawią się piastowscy wojowie, a za jego wałami znów staną namioty, warsztaty rzemieślników i kramy kupieckie. Będzie jak przed wiekami – gwar ludzi, nawoływania przekupniów, praca i codzienna krzątanina, smak średniowiecznych potraw, zabawy, potyczki i bitwy. Można też zajrzeć do obozu krzyżowców, gdzie dzielni rycerze szykować się będą do rozprawy z poganami. Wejdźcie też do klasztoru – tam znajdziecie czas na modlitwę, ciszę i skupienie, poznacie dzieje lądzkich cystersów, podziwiać będziecie wspaniałą architekturę i prawdziwe skarby sztuki, przemierzycie krużganki wydeptywane przed wiekami przez pobożnych mnichów. Przyjedźcie do Lądu, bo tę historię warto poznać. Ona wciąż trwa i kształtuje nasze życie!

Michał Brzostowicz
Maciej Przybył

Organizatorzy:
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Fundacja „Patrimonium”, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

Kontakt:

Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), , tel. 61 852 82 51; e-mail: michbrz@man.poznan.pl

Joanna Słowińska (Starostwo Powiatowe w Słupcy) – tel. 63 275 86 11; e-mail: slowinska1@wp.pl

Jacek Wrzesiński (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) – tel. 61 427 50 17; e-mail: jaled@wp.pl