„MNISI, WOJOWNICY I ROLNICY”

II Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
w Lądzie nad Wartą

Ląd, 24-25 czerwca 2006 roku
 
 

     Ląd nad Wartą w powiecie słupeckim należy do najciekawszych miejscowości w Wielkopolsce. Urocza pradolina Warty, a także pozostałości grodu wczesnośredniowiecznego i piękny klasztor pocysterski od dawna przyciągają rzesze turystów. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca stają się coroczne festiwale kultury słowiańskiej i cysterskiej, których zadaniem jest przypomnienie chlubnej przeszłości Lądu oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej. Pierwsza edycja, zatytułowana „Budujemy gród i klasztor w Lądzie” odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2005 roku. Impreza zgromadziła licznych miłośników średniowiecza, mieszkańców Wielkopolski i innych regionów naszego kraju, a także gości zagranicznych.
       Drugi Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie odbędzie się 24 i 25 czerwca 2006 roku. Program imprezy obejmować będzie pokazy dawnych walk i rzemiosł, inscenizacje historyczne, turniej szachów średniowiecznych, koncerty muzyki dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawę archeologiczną, a także szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej.
       Tak jak pierwszy Festiwal przypominał wydarzenia związane z początkami grodu i klasztoru w Lądzie, to druga jego edycja będzie koncentrować uwagę gości na dawnych mieszkańcach tego ośrodka – mnichach, wojownikach i rolnikach. Każda z wymienionych grup spełniała ważne funkcje w społeczeństwie średniowiecznym. Zakonnicy troszczyli się o zbawienie powierzonego im ludu, rolnicy dbali o dostatek pożywienia, natomiast wojownicy zapewniali wszystkim poczucie bezpieczeństwa. W tej rzeczywistości jedni nie mogli istnieć bez drugich. Przybliżając warunki życia przedstawicieli tych grup społecznych, pokażemy cykl prac rolniczych prowadzonych przy zastosowaniu dawnych środków i narzędzi (np. orka wołami, żniwa przy użyciu sierpów, młócenie cepami, mielenie ziarna na żarnach), zaprezentujemy też poszczególne etapy przygotowywania młodego człowieka do wykonywania rzemiosła wojennego i wreszcie ukażemy drogę, jaką kandydat na mnicha przebywał od przekroczenia furty klasztornej aż do chwili, gdy stawał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty zakonnej. Nie zapomnimy też o rzemieślnikach, dostarczających rolnikom narzędzi, wojownikom broni, zakonnikom przedmiotów liturgicznych, a wszystkim zaś – artykułów codziennego użytku i wykwintnych wyrobów.
       Tematykę Festiwalu przybliżą również wykłady popularno-naukowe, które w murach klasztoru lądzkiego wygłoszą wybitni historycy-mediewiści, a także okolicznościowa wystawa, przygotowana ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wielkim wydarzeniem będzie zapewne koncert zespołu STARY OLSA z Białorusi, a także przedstawienie XIII-wiecznej dramy „Lucii Sancti Nicolai” w wykonaniu zespołu ARS CANTUS z Wrocławia. Muzyka będzie zresztą towarzyszyć całemu festiwalowi. Obok ludowych słowiańskich utworów, posłuchamy również średniowiecznych i renesansowych tańców dworskich oraz koncertów organowych.
       Nie zabraknie też innych atrakcji. Dzieci znów będą miały możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach edukacyjnych, a także poznawania tajników pracy archeologa. Odbędzie się również kolejny turniej szachowy. Atmosferę epoki przybliżą inscenizacje historyczne, takie jak słowiańskie święto plonów czy bitwa o gród lądzki.

       Liczymy, że podobnie jak w ubiegłym roku, ożyje atmosfera średniowiecznych czasów oraz lata świetności Lądu. 

Organizatorami II Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie są: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Fundacja „Patrimonium” w Poznaniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej.

Wszystkich zainteresowanych kulturą średniowiecza
zapraszamy
w dniach 24-25 czerwca 2006 roku
do LĄDU.

BEZPŁATNY AUTOBUS GAZETY WYBORCZEJ DO LĄDU!

PRZYSTANEK W POZNANIU
ul. Kościuszki 57
przed budynkiem GAZETY WYBORCZEJ

sobota, 24. 06.2006 r.

wyjazdy z Poznania o godz. 10.00, 16.00,
wyjazdy z Lądu 14.00, 22.00

niedziela 25.06.2006 r.

wyjazdy z Poznania o godz. 9.00, 15.00
wyjazdy z Lądu o 13.00, 21.00 (po mszy św.)

Kontakt:
Henryka Mizerska (Starostwo Powiatowe w Słupcy) – mizerska@wp.pl
Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – michbrz@man.poznan.pl
Jacek Wrzesiński (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) – jaled@wp.pl

 

Patroni medialni: