XIII Konferencja Sprawozdawcza 
Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 1998 – 2000.
Poznań, 4-6 kwietnia 2001 r.; Pałac Górków.

PROGRAM

Poznań, 4 kwietnia 2001 r. ( audytorium )

09.00 – 09.05 Otwarcie
09.05 – 09.35 Polityka konserwatorska w zakresie ochrony zabytków archeologicznych na terenie woj. wielkopolskiego; mgr Aleksander Starzyński, Służba Ochrony Zabytków, Leszno.
09.35 – 10.05 Internet dla archeologa. Rezultaty europejskiego projektu „Arch Terra”; dr Andrzej Prinke, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
10.05 – 10.20 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie; dr Wiesław Zajączkowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
10.20 – 10.50 Badania archeologiczne w rejonie Brześcia Kujawskiego, woj. kujawsko-pomorskie w latach 1998 – 2000; doc.dr hab. Ryszard Grygiel, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź.
10.50 – 11.00 Przerwa

SEKCJA EPOKI KAMIENIA
4 kwietnia 2001 (sala dydaktyczna) 

11.00 – 11.15 Pracownie krzemieniarskie z epoki kamienia w okolicach Międzychodu; dr Tomasz Płonka, Instytut Archeologii UW, Wrocław.
11.15 – 11.45 Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych wielofazowego obozowiska z epoki kamienia w Żuławce, stan. 13, woj. wielkopolskie; mgr Piotr Dmochowski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
11.45 – 12.00 Dotychczasowe wyniki badań osady ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Wilkostowo 23/24, gm. Aleksandrów Kujawski; mgr Seweryn Rzepecki, Instytut Archeologii UŁ, Łódź.
12.00 – 12.15 Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Pławcach, stan. 8 (A-2; 255), gm. Środa Wlkp.; dr Jacek Wierzbicki, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
12.15 – 12.45 Ze studiów nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych w rejonie Giecza (Chłapowo, stan. 2 , 21; Dzierżnica, stan. 42); dr Andrzej Pelisiak, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski Sp. z o.o., Poznań.
12.45 – 13.00 Kompleks osadniczy w rejonie Dopiewa (stan. 26, 29, 70) – wstępne uwagi na temat osadnictwa neolitycznego; mgr Monika Gaździk, mgr Edyta Mrowiec, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
13.00 – 13.15 Gąsawa, stan. 6; Anna Grossman, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
13.15 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Przerwa

SEKCJA EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA
4 kwietnia 2001 (sala dydaktyczna) 

15.00 – 15.30 Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu; dr Maciej Kaczmarek, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
15.30 – 15.45 Badania ratownicze na rabowanym cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Obornikach Wielkopolskich; mgr Urszula Narożna-Szamałek, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
15.45 – 16.00 Ratownicze badania archeologiczne na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Czerniaku, stan. 3a, gm. Mogilno; mgr Marcin Woźniak, Muzeum im. Jana Kasprowicza, Inowrocław.
16.00 – 16.15 Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Daniszewie, gm. Kościelec, pow. Koło; mgr Ryszard Pietrzak, mgr Agnieszka Zarzycka, Centrum Badań Archeologicznych, Poznań.
16.15 – 16.30 Ratownicze prace wykopaliskowe w Szadku, gm. Blizanów, woj. wielkopolskie; mgr Edward Pudełko, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz.
16.30- 16.45 Święty Wojciech, stan. 7, gm. i pow. Międzyrzecz w woj. lubuskim – badania osady kultury łużyckiej w latach 1998 – 2000; mgr Tadeusz Łaszkiewicz, mgr Agnieszka Łaszkiewicz, Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz.
16.45 – 17.00 Badania ratownicze osad ludności kultury pomorskiej w Małej Górce i Bieganowie, pow. Września; dr Krzysztof Szamałek, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
17.00 – 17.15 Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Wilkowie, stan. A2 – 64; dr Maciej Kaczmarek, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
17.15 – 17.30 Osada wielokulturowa i cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Głuchowie, stan. 1, gm. Komorniki, woj. wielkopolskie; mgr Tomasz Skorupka, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
17.30 – 17.45 Nowy skarb z epoki brązu w Gulcu, gm.Wieleń; dr Henryk Machajewski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
17.45 Dyskusja
19.30 OTWARCIE WYSTAWY ” SEZON ARCHEOLOGICZNY NZ NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ w latach 1998 – 2000 „

SEKCJA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO
I OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH
4 kwietnia 2001 (audytorium) 

11.00 – 11.30 Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich; dr Andrzej Michałowski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
11.30 – 12.00 Okres przedrzymski na Wschodnim Nadodrzu; dr Jarosław Lewczuk, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Świdnica.
12.00 – 12.30 Skupisko osad z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Poznaniu Nowe Miasto; dr Henryk Machajewski, mgr Ryszard Pietrzak, mgr Agnieszka Zarzycka, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
12.30 – 13.00 Osada kultury jastorfskiej w Pławcach ( A-2; 24 ); prof.dr hab. Tadeusz Makiewicz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
13.00 – 13.15 Badania wykopaliskowe osad kultury jastorfskiej i kultury przeworskiej na stanowisku Inowrocław 101/100, woj. kujawsko-pomorskie; dr Józef Bednarczyk, mgr Adriana Romańska, mgr Aleksandra Sujecka, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
13.15 – 13.30 Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowych osadach w miejscowości Sługocinek, stanowisko 1 i 13; mgr Andrzej Krzyszowski, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
13.30 – 14.00 Osada kultury przeworskiej w Dzierżnicy, stanowisko 35; mgr Artur Sobucki, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
14.00 – 15.00 Przerwa
15.00 – 15.15 Badania ratownicze odcinków autostrady A-2 (Konin), miejscowości: Kozanki Podleśne, Rożniatów Kolania, Krągola, Osiecza i Babia; dr Józef Bednarczyk, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
15.15 – 15.30 Osada kultury przeworskiej w Daniszewie, stanowisko 1, gm. Kościelec; mgr Jacek Nowakowski, Slużba Ochrony Zabytków, Leszno.
15.30 – 15.45 Kiełczewo,stanowisko 45, gm. i pow.Kościan w woj. wielkopolskim – VII sezon badań osady kultury przeworskiej w 1998 r.; mgr Tadeusz Łaszkiewicz, Muzeum, Międzyrzecz.
15.45 – 16.00 Osada ludności kultury przeworskiej na stanowisku 21 w Daniszewie, pow. Koło; mgr Daniel Żychliński, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o., Poznań.
16.00 – 16.15 Badania wykopaliskowe osady kultury przeworskiej na stanowisku nr 100 w Inowrocławiu; dr Józef Bednarczyk, mgr Aleksandra Sujecka, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
16.15 – 16.30 Badania na cmentarzysku i osadzie z okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Wapniarni, pow. Trzcianecko-Czarnkowski, stanowisko 129; dr Henryk Machajewski, Instytut Prahistori UAM, Poznań.
16.30 – 16.45 Ratownicze prace wykopaliskowe w Złotnikach, gm. Kożminek, woj. wielkopolskie, stanowisko 5; mgr Leszek Ziąbka, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz.
16.45 – 17.15 Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kunach, stanowisko 4, pow. Turek; mgr Justyn Skowron, Muzeum Miasta, Zgierz.
17.15 – 17.30 Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Kowalewku, stanowisko 12, gm. Oborniki, woj. wielkopolskie; mgr Tomasz Skorupka,Muzeum Archeologiczne, Poznań.
17.30 – 18.00 Badania ratownicze na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie stanowisko 12, gm.Świebodzin, woj.lubuskie w latach 1998 – 2000; mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków, Sp. z o.o., Poznań.
18.00 – 18.15 Stanowisko kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich w Konarzewie, nr 35, gm.Dopiewo; mgr Wojciech Kaczor, „ARCHEO-OCTO” s.c., Poznań.
18.15 – 18.45 Osada kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów w Podłozinach, ( A-2; 112 ); prof.dr hab. Tadeusz Makiewicz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
18.45 – 19.15 Dyskusja
19.30 OTWARCIE WYSTAWY ” SEZON ARCHEOLOGICZNY NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ w latach 1998 – 2000 „

SEKCJA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA
5 kwietnia 2001 (audytorium) 

10.00 – 10.15 Rekonstrukcja środowiska przyrodniczego Ostrowa Tumskiego i Starego Miasta Poznania w świetle badań geomorfologicznych i palinologicznych – wstępne wyniki; prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, Poznań; dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
10.15 – 10.45 Badania architektoniczno-archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
10.45 – 11.00 Badania ratownicze na Zagórzu w Poznaniu w latach 1998 – 2000; mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków, Sp. z o.o., Poznań; dr Michał Kara, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
11.00 – 11.15 Badania ratownicze na ul. Dziekańskiej i Lubrańskiego w Poznaniu w roku 2000; mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków, Sp. z o.o., Poznań; dr Michał Kara, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań; dr Maciej Przybył, Muzeum Archeologiczne,Poznań
11.15 – 11.30 Badania ratownicze w podziemiach katedry gnieźnieńskiej (stan. 14) w sezonie 1999 i 2000 roku; mgr Tomasz Janiak, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno.
11.30 – 12.00 Badania archeologiczno-architektoniczne przy reliktach wczesnoromańskiego kościoła grodowego w Gieczu (1998 – 2000 r.); mgr Teresa Krysztofiak, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny, Giecz.
12.00 – 12.15 Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku i osadzie przygrodowej w Gieczu; mgr Elżbieta Indycka, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny, Giecz.
12.15 – 12.30 Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne przy romańskim kościele p.w. św. Mikołaja na osadzie targowej w Gieczu (stan. 3) sezon 1998 – 2000 mgr Teresa Krysztofiak, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny, Giecz.
12.30 – 12.45 Most poznański w Jeziorze Lednickim – wyniki podwodnych badań archeologicznych w latach 1999 – 2000; mgr Wojciech Szulta, Instytut Archeologii i Etnologii UMK, Toruń.
12.45 – 13.00 Wspólny grób kobiety i mężczyzny – przykłady z Dziekanowic, stan. 22; mgr Anna Wrzesińska, mgr Jacek Wrzesiński, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra.
13.00 – 14.00 Przerwa
14.00 – 14.15 Badania sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej; mgr Ryszard Pietrzak, Centrum Badań Archeologicznych Fundacji UAM, Poznań.
14.15 – 14.45 Wyniki wznowionych badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Spławiu, gm. Kołaczkowo, pow. Września; dr Michał Brzostowicz, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
14.45 – 15.00 Gród kasztelański w Starymgrodzie w świetle wstępnych badań archeologicznych; dr Dionizy Kosiński, Krotoszyn.
15.00 – 15.15 Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Dopiewa (stan. 26, 29, 70) – zarys problematyki; mgr Monika Kwiatkowska, Piotr Szejnoga, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
15.15 – 15.45 Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 7 w Nowym Dworku, w latach 1997 – 1999; mgr Ewa Przechrzta, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Świdnica.
15.45 – 16.00 Wczesnośredniowieczna osada w Markowicach na stan. 21, gm. Kleszczewo; mgr Edward Krause, mgr Piotr Pachulski, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski Sp. z o.o., Poznań.
16.00 – 16.30 Osada wielokulturowa w Stępocinie, gm. Nekla; mgr Zbigniew Woźniak, Fundacja UAM, Poznań.
16.30 – 16.45 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko birytualne w Bilczewie, stan. 1, gm. Kramsk, pow. Konin; mgr Krzysztof Gorczyca, Muzeum Okręgowe, Konin.
16.45 – 17.00 Badania wczesnośredniowiecznych cmentarzysk w Wandynowie i Lubominie na Kujawach; dr Aldona Andrzejewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
17.00 – 17.15 Święty Wojciech, stanowisko 1, gm. Międzyrzecz w woj. lubuskim – badania kościoła i cmentarzyska przykościelnego w latach 1999 i 2000; mgr Tadeusz Łaszkiewicz, mgr Andrzej Gwoździk, Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz.
17.15 Dyskusja

SEKCJA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
6 kwietnia 2001 (audytorium)

09.00 – 09.15 Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na średniowiecznej osadzie w Inowrocławiu, stan. 125; mgr Jarosław Kozłowski, Muzeum im. Jana Kasprowicza, Inowrocław.
09.15 – 09.30 Rezultaty ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku nr 4 w Żarach, wykop IV; mgr Piotr Dziedzic, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Świdnica.
09.30 – 09.45 Badania ratownicze średniowiecznej osady jednodworczej w Radzynach, stan. 18, woj.wielkopolskie, w latach 1999 – 2000; mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków, Sp. z o.o., Poznań; dr Janusz Pietrzak, Instytut Archeologii UŁ, Łódź.
09.45 – 10.15 Osadnictwo nowożytne na stanowiskach: Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie, stan. 8; Pęgów, gm. Uniejów, stan. 2; mgr Joanna Pyzel, mgr Zenon Seroczyński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań.
10.15 – 10.45 Średniowieczny dwór obronny w Błażejewie koło Bnina; prof.dr hab. Jerzy Fogel, mgr Andrzej Sikorski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań; mgr Alina Łosińska, Poznań.
10.45 – 11.00 Barokowe elementy architektoniczne parku rezydencjonalnego w Kórniku w świetle badań archeologicznych; prof.dr hab. Jerzy Fogel, mgr Andrzej Sikorski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
11.00 – 11.15 Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych prowadzonych na terenie klasztoru w Mogilnie w latach 1999 – 2000; dr Marcin Wiewióra, Instytut Archeologii i Etnologii UMK, Toruń.
11.15 – 11.45 Opactwo cysterskie w Bierzwniku, woj.zachodniopomorskie (XIII – XVI w. – rekonstrukcja założenia i zaplecza gospodarczego); dr Barbara Stolpiak, mgr Teresa Świercz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań.
11.45 – 12.00 Bledzew, stan. 45, gm. loco, pow. Międzyrzecz w woj.lubuskim – badania opactwa cysterskiego w latach 1998 i 1999; mgr Tadeusz Łaszkiewicz, Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz
12.00 – 12.15 Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych na terenie byłego opactwa Cystersów w Mironicach – lata 1999 i 2000; mgr Małgorzata Pytlak, Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Gorzów Wlkp.
12.15 – 12.30 Ruiny budowli gotyckiej w Danaborzu, gm. Wągrowiec, woj.wielkopolskie; mgr Mirosława Dernoga, Służba Ochrony Zabytków, Piła.
12.30 – 12.45 Najnowsze odkrycia w bazylice św. Trójcy w Strzelnie; dr Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Instytut Archeologii i Etnologii UMK, Toruń.
12.45 – 13.15 Drewniane kościoły w łekneńskim kompleksie osadniczym w świetle interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych; prof.dr hab.Andrzej Marek Wyrwa, Instytut Historii UAM, Poznań.
13.15 – 13.45 Antropologiczne badania szczątków ludzkich ze stan. 22 w Tarnowie Pałuckim; dr Elżbieta Miłosz, Instytut Antropologii UAM, Poznań.
13.45 – 14.00 Lubsko, stan. 31A – szkieletowe cmentarzysko przykościelne; mgr Alina Jaszewska, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Żary
14.00 – 15.00 Przerwa
15.00 – 15.15 Badania Bramy Wrocławskiej w Poznaniu; mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
15.15 – 15.30 Badania wykopaliskowe przy ul. Stawnej/Żydowskiej w Poznaniu, w roku 2000; mgr Piotr Pawlak, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
15.30 – 15.45 Badania dawnego kościoła farnego św. Marii Magdaleny przy Pl. Kolegiackim w Poznaniu; mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologiczne, Poznań.
15.45 – 16.00 Badania ratownicze na Pl. Wiosny Ludów w Poznaniu, w roku 2000 (budowa domu „Kupca Poznańskiego”); mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków Sp. z o.o., Poznań; mgr Zenon Seroczyński, Poznań.
16.00 – 16.15 Badania podziemi kościoła pojezuickiego (obecnie farnego) św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny przy ul.. Gołębiej w Poznaniu; mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologiczne, Poznań. mgr Anna Wrzesińska, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra.
16.15 – 16.30 Tkaniny z podziemi poznańskiej fary; mgr Małgorzata Podkańska, mgr Mariola Ratajszczyk, PP. PKZ, Warszawa.
16.30 – 16.45 Badania ratownicze w Odwachu Poznańskim w 1999 r. Znaleziska numizmatyczne; mgr Piotr Wawrzyniak, Pracownie Konserwacji Zabytków Sp. z o.o., Poznań; Zbigniew Bartkowiak, Wydawnictwo Zbigniew Bartkowiak, Poznań.
17.00 – 17.15 Badania podziemnych partii fundamentowych Pałacu Górków przy ul.Wodnej w Poznaniu; mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologiczne, Poznań; Przemysław Wojciechowski, Urząd Wojewódzki, Poznań.
17.15 – 17.30 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie Starego Miasta w Zielonej Górze; mgr Jerzy Tomasz Nowiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra.
17.30 – 17.45 Międzyrzecz, ul. Spokojna – Świerczewskiego (dz. 290/26 i 291) w woj. lubuskim – wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe miasta lokacyjnego w 2000 r.; mgr Tadeusz Łaszkiewicz, mgr Rafał Bartosz, Muzeum w Międzyrzeczu, Międzyrzecz.
17.45 – 18.00 Lubsko, stan. 31 – relikty drewnianej drogi; mgr Sławomir Kałagate, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Żary.
18.00 – 18.15 Nowożytny wojskowy obóz warowny w Markowicach na stan. 21, gm. Kleszczewo; mgr Edward Krause, mgr Piotr Pachulski, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski Sp. z o.o., Poznań.
18.15 – 18.30 Skarb z czasów panowania Władysława IV, odkryty w Wilczych Laskach, gm. Borne Sulinowo; mgr mgr Małgorzata i Mirosław Andrałojć, „Refugium” Pracownia Archeologiczna, Poznań.
18.30 – 18.45 Osada nowożytna w Wysoczce, stan. 36, gm. Buk; mgr Zbigniew Woźniak, Fundacja UAM, Poznań.
18.45 DYSKUSJA