XV Konferencja Sprawozdawcza
Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w 2002 i 2003 roku
Poznań, 28-29 kwietnia 2004 r.; Pałac Górków.

PROGRAM

28 kwietnia 2004 r. ( audytorium )

09.00 – 09.10 OTWARCIE
09.10 – 09.40 Szybciej, skuteczniej, taniej. Publikowanie źródeł archeologicznych przy zastosowaniu technologii internetowych
dr Andrzej Prinke, Muzeum Archeologiczne, Poznań
09.40 – 10.00 PRZERWA

SEKCJA EPOKI KAMIENIA
28 kwietnia 2004 r. (audytorium)

10.00 – 10.15 Rosko, gm. Wieleń, stan. 4 w dobie mezolitu
prof. dr hab. Dobrochna Jankowska, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
10.15 – 10.30 Rosko, gm. Wieleń, stan. 4 w dobie neolitu
dr Jacek Wierzbicki, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
10.30 – 10.45 Badania wykopaliskowe osady ludności grupy mrowińskiej kultury pucharów lejkowatych w Wenecji, gm. Żnin, stan. 6 i 7
mgr Szymon Nowaczyk, Muzeum Archeologiczne, Biskupin
10.45 – 11.00 Wstępne wyniki badań ratowniczych na trasie gazociągów paliwowych na Kujawach
dr Józef Bednarczyk, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
11.00 – 11.30 DYSKUSJA
11.30 – 11.45 PRZERWA

SEKCJA EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA
28 kwietnia 2004 r. (audytorium)

11.45 – 12.00 Cmentarzysko z wczesnej epoki brązu w Śmiardowie Krajeńskim (badania w 2003 r.)
dr Jarosław Rola, mgr Magdalena Suchorska-Rola, Muzeum Okręgowe, Piła
12.00 – 12.30 Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie, stan. 5
(badania 2003 r.)
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. dr hab. Johannes Müller, mgrPatrycja Silska, mgr Agnieszka Matuszewska, mgr Marcin Szydłowski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań; Ur- und Frühgeschichte Universität Bamberg, Bamberg; Muzeum Archeologiczne, Poznań
12.30 – 13.00 Topogeneza grupy kościańskiej kultury unietyckiej
mgr Marcin Szydłowski, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
13.00 – 13.15 Glińsk, stan. 1 – cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu (drugi sezon badań)
mgr Piotr Wawrzyniak, mgr Mirosław Ciesielski, PAK Polhamar Sp. z o.o., Konin
13.15 – 13.30 Studnie kultury łużyckiej z Białcza Starego, pow. Kościan, stan. 13, 14, 35
mgr Agnieszka Zarzycka, mgr Marek Anioła, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Poznań
13.30 – 13.45 Rezultaty ratowniczych badań wykopaliskowych w Janowcu Wlkp., stan. 21
mgr Izabela Starukiewicz, Muzeum Archeologiczne, Biskupin
13.45 – 14.15 Cmentarzysko ludności kultury grobów kloszowych w Głuchowie, stan. 1, woj. wielkopolskie
mgr Tomasz Skorupka, Muzeum Archeologiczne, Poznań
14.15 – 14.45 Rosko nad Notecią u schyłku epoki brązu i na początku epoki żelaza
dr Henryk Machajewski, Marcin Maciejewski, Rafał Niedźwiecki, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
14.45 – 15.15 Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu na trasie autostrady A2 na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2002-2003
dr Jacek Kabaciński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
15.15 – 15.45 DYSKUSJA
15.45 – 16.00 PRZERWA

SEKCJA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO
I OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH
28 kwietnia 2004 r. (audytorium)

16.00 – 16.15 Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Karczynie, gm. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie (badania 2002/2003 r.)
mgr Adriana Romańska, Fundacja UAM, Poznań
16.15 – 16.30 Piec wapienniczy z ofiarą zakładzinową i klamrą z osady ludności kultury przeworskiej w Sławinie, pow. Ostrów Wlkp.
mgr Jarosław Teske, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „Arche”, Kalisz
16.30 – 16.45 Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowej osadzie w Dźwierzchnie, gm. Złotniki Kuj., stan. 1 (kult. przeworska)
mgr Jarosław Kozłowski, mgr Marcin Woźniak, Muzeum im. Jana Kasprowicza, Inowrocław
16.45 – 17.00 Wyniki ratowniczych badań zespołu osadniczego na stanowiskach w Chełmiczkach i Chełmcach, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie (kult. przeworska)
mgr Aleksandra Sujecka, Fundacja UAM, Poznań
17.00 – 17.15 Ratownicze prace wykopaliskowe osady kultury przeworskiej w Stobnie pod Kaliszem
mgr Edward Pudełko, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
17.15 – 17.30 Osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Kunach, pow. Turek, stan. 4
dr Bartłomiej Rogalski, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ, Poznań
17.30 – 17.45 Jordanowo – cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej (piąty sezon badań)
mgr Piotr Wawrzyniak, mgr Mirosław Ciesielski, PAK Polhamar Sp. z o.o., Konin
17.45 DYSKUSJA
18.00
OTWARCIE WYSTAWY
BADANIA WYKOPALISKOWE NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ – SEZONY 2002 I 2003

SEKCJA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA
29 kwietnia 2004 r. (audytorium)

09.00 – 09.30 Wyniki badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przeprowadzonych w latach 2002-2003
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
09.30-10.00 Dalsze badania wału grodowego przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
mgr Piotr Wawrzyniak, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
10.00 – 10.15 Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Sławie, stan. 21 (badania 2003 r.)
dr Dominik Nowakowski, Sława
10.15 – 10.30 Ostrów Lednicki, stan. 2 – badania na podgrodziu lednickiego centrum władzy pierwszych Piastów (badania 2002-2003 r.)
mgr Danuta Banaszak, mgr Arkadiusz Tabaka, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra
10.30 – 10.45 Badania archeologiczne na Starym Mieście w Kaliszu
dr Tadeusz Baranowski, mgr Adam Kędzierski, mgr Dariusz Wyczółkowski, mgr Leszek Ziąbka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kalisz-Warszawa
10.45 – 11.00 Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kaliszu-Ogrodach przy ul. Wydarte
dr Tadeusz Baranowski, mgr Adam Kędzierski, mgr Dariusz Wyczółkowski, mgr Leszek Ziąbka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kalisz-Warszawa
11.00 – 11.30 Wyniki badań wykopaliskowych w Gieczu, stan. 4 
mgr Elżbieta Indycka, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Rezerwat Archeologiczny, Gród piastowski, Giecz
11.30 – 11.45 Polskie bulle książęce z XI-poł. XII w.
mgr mgr Małgorzata i Mirosław Andrałojć, Poznań
11.45 – 12.15 DYSKUSJA
12.15 – 12.30 PRZERWA

SEKCJA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
29 kwietnia 2004 r. (audytorium)

12.30 – 12.45 Badania kamienic staromiejskich w Poznaniu w latach 2002-2003
mgr Piotr Wawrzyniak, PAK Polhamar Sp. z o.o., Konin
12.45 – 13.00 Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowej osady w Dźwierzchnie, gm. Złotniki Kuj., stan. 1 (materiały z XIII-XIV w.)
mgr Marcin Woźniak, mgr Jarosław Kozłowski, Muzeum im. Jana Kasprowicza, Inowrocław
13.00 – 13.30 Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie – zaplecze gospodarcze
dr Barbara Stolpiak, mgr Teresa Świercz, Instytut Prahistorii UAM, Poznań
13.30 – 14.00 Badania i nadzory archeologiczne na Rynku i ulicach przyległych w Międzyrzeczu, woj. lubuskie, w 2002 r.
mgr Tadeusz Łaszkiewicz, Muzeum w Międzyrzeczu
14.00 – 14.30 Badania archeologiczne Zamku królewskiego w Poznaniu
mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologczne, Poznań
14.30 – 15.00 Badania archeologiczne średniowiecznych murów obronnych Poznania w roku 2002 i 2003
mgr Piotr Pawlak, Muzeum Archeologiczne, Poznań
15.00 – 15.15 Badania archeologiczne dworu starościńskiego w Pobiedziskach
mgr Zbigniew Karolczak, Muzeum Archeologiczne, Poznań
15.15 – 15.30 Badania i nadzory archeologiczne w Bledzewie, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie w 2003 r
mgr Tadeusz Łaszkiewicz, Agnieszka Indycka, Muzeum w Międzyrzeczu
15.30 – 16.00 Klasztor karmelitów, mur obronny oraz zabudowa drewniana lokacyjnej parceli w Bydgoszczy w świetle badań archeologicznych w latach 2002-2003
mgr Wojciech Siwiak, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Bydgoszcz
16.00 DYSKUSJA