XVI Konferencja Sprawozdawcza
Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
w 2004 roku 

Poznań
22 kwietnia 2005 roku

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00-9.15
OTWARCIE KONFERENCJI

EPOKA KAMIENIA

9.15-9.45

Archeologia Wielkopolski z perspektywy lokalnej.
Epoka kamienia w powiecie obornickim
mgr Danuta Prinke, mgr Agnieszka Przybył,
Muzeum Archeologiczne,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
9.45-10.15
Międzyrzecz, stan. 108. Ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej kłutej i innych ugrupowań neolitycznych
dr Jacek Wierzbicki, 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
10.15-10.45
Osada kultury pucharów lejkowatych w Szczuczynie, pow. szamotulski, stan. 5. Badania w 1995 i 2004 r. Ze studiów nad chronologią i genezą późnych ugrupowań KPL w Wielkopolsce
mgr Danuta Prinke, mgr Agnieszka Przybył,
Muzeum Archeologiczne, 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
10.45-11.15
Badania na trasie gazociągu Jamał – Europa Zachodnia (odcinek wschodni byłego woj. poznańskiego). Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
mgr Danuta Prinke, 
Muzeum Archeologiczne, Poznań
11.15-11.30
Badania na trasie autostrady A2 (odcinek Świecko). Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych W Przychodzku, pow. nowotomyski, stan. 11
mgr Agnieszka Przybył,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
11.30-11.45
       DYSKUSJA

EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA

11.45-12.00

Cmentarzysko z wczesnej epoki brązu w Śmiardowie Krajeńskim, stan. 1. Badania w 2004 r.
mgr Magdalena Suchorska-Rola,
mgr Jarosław Rola, 
Muzeum Okręgowe, Piła
12.00-12.15
Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie, stan. 5. Badania w 2004 r.
mgr Agnieszka Matuszewska,
mgr Marcin Szydłowski,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
12.15-12.30
Osada ludności kultury łużyckiej w Rosku, gm. Wieleń, stan. 4 i 5
Marcin Maciejewski, Rafał Niedźwiecki,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
12.30-12.45
Badania ratownicze na osadzie kultury łużyckiej w Żydowie, gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski
mgr Leszek Ziąbka, 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
12.45-13.00
       DYSKUSJA

MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI I OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH

13.00-13.30

Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku i osadzie z okresu wpływów rzymskich w Kijewie, pow. średzki
dr Henryk Machajewski, mgr Paweł Pawlak,
mgr Henryk Klunder,
Instytut Prahistorii UAM,
Pracownia Archeologiczna, Poznań
13.30-13.45
Osada ludności kultury przeworskiej w Poznaniu-Nowym Mieście, stan. 226
dr Henryk Machajewski, 
mgr Ryszard Pietrzak, 
Instytut Prahistorii UAM,
Fundacja Patrimonium, Poznań
13.45-14.00
Szósty sezon badań cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Jordanowie, pow. świebodziński, woj. lubuskie, stan. 12 
mgr Piotr Wawrzyniak, 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Żary
14.00-14.15
       DYSKUSJA

14.15-14.30

       PRZERWA

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

14.30-15.00

Badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Samarzewie, gm. Lądek, pow. słupecki
dr Michał Brzostowicz, Izabela Winkiel, 
Muzeum Archeologiczne, Poznań
15.00-15.15
Ostrów Lednicki, stan. 2. Badania na podgrodziu lednickiego centrum władzy pierwszych Piastów
mgr Danuta Banaszak, mgr Arkadiusz Tabaka, 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednogóra
15.15-15.45
Krypta kościoła grodowego w Gieczu – najnowsze wyniki badań
mgr Teresa Krysztofiak, 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział w Gieczu
15.45-16.15
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2004 r. na cmentarzysku i osadzie podgrodowej w Gieczu, stan. 4
mgr Elżbieta Indycka,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział w Gieczu
16.15 -16.45
Badania na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
16.45-17.00
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Koninku, gm. Kórnik
dr Tomasz Stępnik, 
UNI-ART. Pracownia Archeologiczna, Poznań
17.00-17.30
Badania archeologiczne na terenie Starego Miasta w Kaliszu w 2004 r.
dr Tadeusz Baranowski, mgr Dorota Cyngot,
mgr Adam Kędzierski, mgr Sławomir Miłek, 
mgr Dariusz Wyczółkowski,
mgr Leszek Ziąbka, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa,
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
17.30-17.45
       DYSKUSJA

PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE

17.45-18.15

Ratownicze badania wykopaliskowe wzdłuż ul. Kramarskiej w Poznaniu w 2004 r.
dr Tomasz Stępnik, 
UNI-ART. Pracownia Archeologiczna, Poznań
18.15-18.45
Badania ratownicze w rejonie ul. Nadolnik 9 w Poznaniu. Odkrycie średniowiecznej rezydencji biskupów poznańskich 
mgr Piotr Wawrzyniak, Marcin Krzepkowski, 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Żary
18.45-19.00
Badania ratownicze na terenie Starego Miasta w Międzyrzeczu (ul. Chłodna, dz. 404/11), woj. lubuskie 
mgr Tadeusz Łaszkiewicz, 
Muzeum w Międzyrzeczu
19.00-19.30
Bierzwnik – opactwo pocysterskie. Badania archeologiczne w 2004 r.
dr Barbara Stolpiak, mgr Teresa Świercz, 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
19.30-20.00
Ratownicze badania wykopaliskowe w Lesznie, w latach 2000-2002 
mgr Marek Wróbel,
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Trzebinach, Leszno
20.00
       DYSKUSJA
Obrady odbywać się będą w audytorium
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Przy ul. Wodnej 27 (Pałac Górków)