XVII Konferencja Sprawozdawcza
Badania archeologiczne
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
w 2005 roku 

Poznań
7 kwietnia 2006 roku

 
 
PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00-9.15
OTWARCIE KONFERENCJI
STANOWISKA WIELOKULTUROWE

Sala audytoryjna

9.15-9.30
Badania ratownicze na trasie autostrady A2 w Wielkopolsce
prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz 
dr Józef Bednarczyk 
dr Marek Chłodnicki 
dr Jacek Kabaciński 
mgr Edward Krause
Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych, Poznań
9.30-9.45
Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 (Świecko-Nowy Tomyśl) w latach 2004-2005
prof. dr hab. Tadeusz Makiewicz, 
dr Józef Bednarczyk 
dr Marek Chłodnicki 
dr Jacek Kabaciński 
mgr Edward Krause
Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych, Poznań
9.45-10.00
Sprawozdanie z badań ratowniczych na trasie autostrady A1 w Ludwinowie (stan. 3), gm. Włocławek 
mgr Ireneusz Marchelak
mgr Iwona Nowak 
Muzeum Archeoloiczne i Etnograficzne w Łodzi
Fundacja Badań Archeologicznych, Łódź
10.00-10.30
Archeologiczne badania ratownicze Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego IAiE PAN w Poznaniu na trasie autostrady A2 (Świecko-Nowy Tomyśl) 
dr Jacek Kabaciński
mgr Iwona Sobkowiak-Tabaka
10.30-11.00
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na północnej nitce autostrady A18 Olszyna – Golnice 
mgr Alina Jaszewska
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Zielona Góra
11.00-11.30
DYSKUSJA
EPOKA KAMIENIA
Sala audytoryjna
11.30-12.00
Osadnictwo społeczeństw kultury pucharów lejkowatych w rejonie Poznania-Wildy i Cieśli, gm. Buk, w świetle badań ratowniczych na trasie autostrady A2
mgr Danuta Prinke 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
12.00-12.30
Osada kultury pucharów lejkowatych ze stan. 8 w Pławcach, gm. Środa Wlkp. Wyniki badań w latach 1998-2000
dr Jacek Wierzbicki
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
12.30-12.45
Osada neolityczna w Ludwinowie (stan. 1), pow. Włocławek
dr Bożena Dzieduszycka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
12.45-13.00
DYSKUSJA
13.00-13.30
OTWARCIE WYSTAWY
BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ. SEZONY 2004-2005
13.30-14.00
PRZERWA
EPOKA BRĄZU, WCZESNA EPOKA ŻELAZA,
OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH
Sala dydaktyczna
14.00-14.15
Wyniki badań archeologicznych, na osadzie wczesnobrązowej w Bruszczewie (stan. 5), gm. Śmigiel, w sezonie 2005
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
mgr Paulina Suchowska
mgr Marcin Szydłowski
prof. dr hab. Johannes Mueller
mgr Jutta Kneisel
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
Uniwersytet w Kilonii
 
14.15-14.30
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej we Wrzeszczynie, gm. Wieleń 
dr Henryk Machajewski
Mariusz Drzewiecki 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
14.30-14.45
Kości ludzkie wśród pokonsumpcyjnych depozytów zwierzęcych z osady kultury łużyckiej w Powodowie (stan. 2). Problem metod badawczych i interpretacji wyników
doc. dr hab. Daniel Makowiecki 
prof. dr hab. Janusz Piontek
mgr Beata Iwanek
dr Marcin Ignaczak
mgr Marzena Makowiecka
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
Rokietnica
14.45-15.00
Osada kultury łużyckiej w Wilenku (stan. 16). Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A2
mgr Adriana Romańska 
Fundacja UAM, Poznań
15.00-15.15
Osadnictwo ludności kultury łużyckiej w Jordanowie (stan. 19 i 20)
mgr Piotr Pachulski
PKZ ONK Sp. z o.o., Poznań
15.15-15.30
Osadnictwo ludności kultury łużyckiej w Wilenku (stan. 15)
mgr Piotr Anzel
PKZ ONK Sp. z o.o., Poznań
15.30-15.45
Trzeci sezon badań cmentarzyska z okresu rzymskiego w Karczynie (stan. 21/22), gm. Inowrocław 
dr Józef Bednarczyk,
Instytut Prahistorii UAM
mgr Adriana Romańska
Fundacja UAM, Poznań
15.45-16.00
Piece osadnicze z okresu wpływów rzymskich na osadzie w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno (na trasie obwodnicy Gniezna) 
mgr Józef Marcinkiewicz
Instytut Neofilologii UAM, Poznań
16.00-16.30
DYSKUSJA
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
Sala audytoryjna
14.00-14.30
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku i osadzie wczesnośredniowiecznej w Samarzewie, gm. Lądek, w 2005 r.
dr Michał Brzostowicz
Izabela Winkiel 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
14.30-15.00
Groby komorowe z Dziekanowic, stan. 22 
mgr Jacek Wrzesiński 
MPP na Lednicy
15.00-15.15
Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku w Gieczu, stan. 4 
mgr Elżbieta Indycka
MPP na Lednicy, Oddział w Gieczu
15.15-15.30
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Mchówku na Kujawach
dr Aldona Andrzejewska 
Instytut Archeologii UŁ
15.30-15.45
Wyniki badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2005 r. 
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz,
Instytut Prahistorii UAM, Poznań
15.45-16.15
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Koninku, gm. Kórnik 
dr Tomasz Stępnik, 
UNI-ART. Pracownia Archeologiczna, Poznań
16.15-16.30
Badania archeologiczne na Starym Mieście w Kaliszu w roku 2005
dr Tadeusz Baranowski
mgr Sławomir Miłek
mgr Dariusz Wyczółkowski
mgr Dorota Cyngot
mgr Adam Kędzierski
mgr Leszek Ziąbka 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
16.30-16.45
DYSKUSJA
PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE
Sala audytoryjna
16.45-17.00
Badania archeologiczne pierwotnego założenia Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie, gm. Przytoczna
mgr Teresa Witkowska 
WUOZ. Delegatura w Gorzowie Wlkp.
17.00-17.30
Dawne opactwo Cystersów w Mironicach. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych 
mgr Małgorzata Pytlak 
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Gorzów Wlkp.
17.30-18.00
Nadolnik – średniowieczna rezydencja biskupów poznańskich 
mgr Piotr Wawrzyniak 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Zielona Góra
18.00-18.15
Wieża rycerska w Dzietrzychowicach (stan. 6), pow. Żagań, woj. lubuskie 
mgr Piotr Wawrzyniak
mgr Sławomir Kałagate
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, Zielona Góra
18.15-18.45
Wyniki prac archeologicznych przeprowadzonych na ul. Za Bramką w Poznaniu w 2005 r. 
dr Tomasz Stępnik
UNI-ART, Pracownia Archeologiczna, Poznań
18.45
DYSKUSJA
Konferencja odbywać się będzie w siedzibie 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Przy ul. Wodnej 27 (Pałac Górków)