Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

XVIII KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

Badania archeologiczne

na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej

w latach 2006 – 2007

Poznań, 28 marca 2008 r.

Program konferencji:

Sala audytoryjna Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 
9. 15 – 9.30   Rozpoczęcie obrad – powitanie uczestników konferencji

STANOWISKA WIELOKULTUROWE

9.30 – 9.45 Ewidencja stanowisk podwodnych metodą AZP w 2006 r. na terenie Wielkopolski 
dr Ryszard Kaźmierczak
Instytut Archeologii UMK, Toruń

9.45 – 10.00 Początek badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 7, w Jordanowie gm. Świebodzin 
mgr Piotr Osypiński, mgr Magdalena Felis 
Fundacja Patrimonium, Poznań

10.00 – 10.15 Badania ratownicze na stanowisku 1 i 10 w Osieku, gm. Jarocin 
mgr Ewa Pawlak 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Zielonej Górze

10.15 – 10.30 Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku w Jankowie II – Oszczywilku w 2007 r. 
mgr Leszek Ziąbka, mgr Adam Kędzierski, mgr Sławomir Miłek 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

10.30 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.00 Przerwa

Sekcja pradziejowa

Sala audytoryjna

11.00 – 11.15 Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Santocku 54, gm. Kłodawa, pow. gorzowski 
prof.dr hab. Dobrochna Jankowska, mgr Katarzyna Pyżewicz 
mgr Michał Rejchert 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań

11.15 – 11.45 Zberzyn, gm. Kleczew, stan. 3, Grobowiec I (KPL) 
mgr Krzysztof Gorczyca 
Muzeum Okręgowe w Koninie

11.45 – 12.00 Markowice, gm. Kleszczewo, stan. 26. Osada z wczesnej fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce 
mgr Danuta Prinke 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

12.00 – 12.15 Materiały neolityczne ze stanowiska 14 w Kowalu, gm. Kowal 
dr Grzegorz Osipowicz 
Instytut Archeologii UMK, Toruń

12.15 – 12.45 Śmiardowo Krajeńskie, stan. 1. Badania archeologiczne w latach 1932-2007 
mgr Magdalena Suchorska-Rola, dr Jarosław Rola 
Muzeum Ziemi Wałeckiej 
Muzeum Okręgowe w Pile

12.45 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.30 Osada metalurgów ludności kultury mogiłowej w Szczepidle, stan 17, gm. Krzymów, pow. koniński. 
dr Przemysław Makarowicz 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań

14.30 – 14.45 Pozostałości osiedla kultury łużyckiej z Kowala, stan. 14, w świetle wyników badań w 2007 roku 
dr Jacek Gackowski 
Instytut Archeologii UMK, Toruń

14.45 – 15.00 Ratownicze badania wykopaliskowe na cmentarzysku kurhanowym ludności kultury łużyckiej w Różanówce, pow. nowosolski 
mgr Julia Orlicka-Jasnoch 
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze

15.00 – 15.15 Grobowiec ludności kultury pomorskiej z Grochowisk Księżych, gm. Rogowo 
mgr Szymon Nowaczyk, mgr Jarosław Kopiasz 
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

15.15 – 15.30 Wstępne wyniki badań osady ludności kultury przeworskiej w Kowalu, stan. 14, pow. włocławski 
mgr Artur Kurpiewski 
Instytut Archeologii UMK, Toruń

15.30 – 15.45 Dyskusja

Sekcja wczesnego średniowiecza

Sala dydaktyczna

11.00 – 11.15 Wyniki dwóch sezonów badań (2006-2007) na stanowisku archeologicznym nr 12 w Wilanowie, pow. grodziski 
mgr Andrzej Krzyszowski 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

11.15 – 11.30 Badania wykopaliskowe w północnej i zachodniej części podgrodzia na Ostrowie Lednickim w sezonach 2006 i 2007 
mgr Arkadiusz Tabaka 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

11.30 – 12.00 Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Gieczu w latach 2006-2007. Cmentarzysko i osada podgrodowa 
mgr Teresa Krysztofiak 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział w Gieczu

12.00 – 12.30 Kontekst archeologiczny wczesnośredniowiecznych skarbów
z terenu woj. wielkopolskiego 

mgr Małgorzata Andrałojć, mgr Mirosław Andrałojć, 
mgr Patrycja Silska, mgr inż. Piotr Szyngiera 
Pracownia Archeologiczna REFUGIUM s.c. 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

12.30 – 12.45 Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Jastrzębnik pod Kaliszem 
mgr Adam Kędzierski, mgr Sławomir Miłek 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

12.45 – 13.00 Badania ratownicze na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym w Pyzdrach, stan. 11/39, gm. Pyzdry 
mgr Ilona Jagielska 
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

13.00 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.15 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe odkryte w Myszęcinie, stan. 19, gm. Szczaniec, woj. lubuskie 
Marcin Krzepkowski, mgr Michał Sip 
Fundacja Patrimonium, Poznań

14.15 – 14.30 Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym na Zawodziu w Kaliszu (2006-2007 r.) 
dr Tadeusz Baranowski, mgr Dorota Cyngot, mgr Dariusz Wyczółkowski 
mgr Adam Kędzierski, mgr Sławomir Miłek, mgr Leszek Ziąbka 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

14.30 – 14.45 Badania archeologiczne na Starym Mieście w Kaliszu w latach 2006-2007 r. 
dr Tadeusz Baranowski, mgr Dorota Cyngot, mgr Dariusz Wyczółkowski 
mgr Adam Kędzierski, mgr Sławomir Miłek, mgr Leszek Ziąbka 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

14.45 – 15.00 Podsumowanie ostatnich badań archeologiczno-architektonicznych w klasztorze w Strzelnie 
dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska 
Instytut Archeologii UMK, Toruń

15.00 – 15.30 Klasztor norbertanek w Strzelnie (XII-XVI w.). „Sacrum i profanum”
dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska 
Instytut Archeologii UMK, Toruń

15.30 – 15.45 Dyskusja

Sekcja późnego średniowiecza i nowożytna

Dziedziniec Pałacu Górków

11.00 – 11.15 Akademia Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – badania 2006-2007 
mgr Olga Antowska-Gorączniak 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań

11.15 – 11.45 Odkrycie późnośredniowiecznego cmentarza przy kościele św. Jerzego w Gorzowie Wlkp. 
mgr Małgorzata Pytlak 
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

11.45 – 12.00 Wyniki badań archeologicznych na dziedzińcu Muzeum
Regionalnego we Wrześni 

Maciej Nowacki
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

12.00 – 12.15 Monety z badań wykopaliskowych we Wrześni 
Zbigniew Bartkowiak 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

12.15 – 12.30 Badania na terenie miasta Poznania w 2005-2007 r. 
mgr Piotr Wawrzyniak 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Zielonej Górze

12.30 – 12.45 Badania w miastach Ziemi Lubuskiej (Świebodzin, Sulechów, Żary) 
mgr Piotr Wawrzyniak 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska w Zielonej Górze

12.45 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa

14.00 – 14.30 Dawny klasztor cysterek w Owińskach, gm. Czerwonak – badania sondażowe archeologiczno-architektoniczne w 2007 r. 
dr Barbara Stolpiak 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań

14.30 – 15.00 Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie. Badania archeologiczno-architektoniczne w sezonie 2006-2007 r. 
dr Barbara Stolpiak, mgr Teresa Świercz 
Instytut Prahistorii UAM, Poznań

15.00 – 15.15 „Kamieniczka na kopcu” w Żychlinie, pow. koniński 
mgr Krzysztof Gorczyca, mgr Natalia Lipowczyk 
Muzeum Okręgowe w Koninie 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie z siedzibą w Posadzie

15.15 – 15.30 Relikty drewnianych wodociągów z województwa lubuskiego, odkrycia z Zielonej Góry, Żagania i Żar 
mgr Piotr Dziedzic 
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze

15.30 – 15.45 Dawny cmentarz przykościelny w Płowcach, gm. Radziejów w kontekście poszukiwań lokalizacji mogiły pobitewnej z 1331 roku 
dr Aldona Andrzejewska 
Instytutu Archeologii UŁ, Łódź

15.45 – 16.00 Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych
przeprowadzonych na zamku w Pyzdrach w 2007 roku 

prof. dr hab. Leszek Kajzer, mgr Tomasz Olszacki, 
mgr Aleksander Andrzejewski 
Instytutu Archeologii UŁ, Łódź

16.00 – 16.15 Kąty, stan. 6, gm. Słupca. Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne 
mgr Kateriny Zisopulu-Bleja 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

16.15 – 16.30 Dyskusja