26 kwietnia (poniedziałek) 2010 r.

09.00 – 09.15  OTWARCIE konferencji (audytorium – II p.)

BLOK AUTOSTRADOWO – DROGOWY

09.15 – 09.45 Polityka konserwatorska w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w latach 2008 – 2009
mgr Aleksander Starzyński, Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków, Poznań

09.45 -10.15 Powrót na ziemię? W stronę integracji badań nad zasobami dziedzictwa archeologicznego (zagadnienia metodyczne)
prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, mgr Lidia Żuk; Instytut Prahistorii UAM, Poznań

10.15 – 10.45 Zespoły typu Podgaj w świetle ostatnich badań na trasie autostrady A1
prof. dr hab. Lucyna Domańska, dr Seweryn Rzepecki; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

10.45 – 11.15 Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na stanowiskach: Wieniec 10, Dubielewo 10, Wieniec 11, w pasie planowanej budowy autostrady A1 (d. woj. włocławskie)
mgr Igor Maciszewski; „USUI” Ochrona Zabytków Archeologicznych – Usługi rcheologiczne, Raszyn k/Warszawy

11.15 – 11.30 Wstępne wyniki archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych na stanowisku 15 Wieńcu, gm. Brześć Kujawski (osady kultury łużyckiej i kultury przeworskiej)
mgr Michał Dziób; Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR”, Niechanowo

11.30 – 11.45 PRZERWA

11.45 – 12.15 Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN nad osadnictwem neolitycznym na Kujawach
dr Iwona Sobkowiak-Tabaka, dr Jacek Kabaciński; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

12.15 – 12.45 Janowice, stan. 2 gmina Lubanie woj. kujawsko-pomorskie. Sprawozdanie z badań osady wielokulturowej na trasie autostrady A1
mgr Aleksandra Sujecka; Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zespół Projektu Badawczego „Autostrady” Instytutu Prahistorii UAM, Poznań

12.45 – 13.15 Badania archeologiczne prowadzone przez Fundację „Patrimonium” na trasie autostrady A1 w latach 2008-2009 – wstępne wyniki
mgr Ryszard Pietrzak; Fundacja „Patrimonium”, Poznań

13.15 – 13.45 Schyłkowy paleolit Pojezierza Łagowskiego w świetle badań autostradowych
dr Jacek Kabaciński, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

13.45 – 14.15 Archeologiczne badania ratownicze Konsorcjum IAE PAN, Instytutu Prahistorii UAM, Fundacji „Patrimonium” i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na trasie drogi krajowej S5 Gniezno – Czachurki (węzeł „Kleszczewo” odcinek I: Gniezno – Czachurki)
prof. dr hab. Bogusław Gediga, prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, prof. dr hab. Jerzy Piekalski, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka, mgr Ryszard Pietrzak; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii UAM, Fundacja „Patrimonium”, Poznań; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

14.15 – 14.45 DYSKUSJA

14.45 – 15.45 PRZERWA OBIADOWA

15.45 – 16.15  Badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku nr 12 w Jordanowie, w latach 2007 – 2008
mgr Piotr Wawrzyniak; Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, Zielona Góra, Oddział w Poznaniu

16.15 – 16.45  Wstępne wyniki badań archeologicznych na trasie planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy miasta Poznania w (droga S5, odcinek II, Czachurki – Poznań); Trzek stan.: 3, 10, 76, 77, 80 i 81
mgr Marek Żółkiewski, mgr Wioletta Słota, mgr Radosław Chyb; Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, Zielona Góra, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań; Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR” Piotr Pachulski, Niechanowo

16.45 – 17.15  Droga ekspresowa S11. Wstępne wyniki badań archeologicznych na I odcinku Zachodniej Obwodnicy Poznania (Złotkowo – Głuchowo): Swadzim stan. 2 i 12, Palędzie stan. 21, Batorowo stan. 19, Zakrzewo stan. 12, Głuchowo stan. 16, 19, 21 i 30.
mgr Alina Jaszewska, mgr Paweł Staniucha, mgr Piotr Wolanin, mgr Piotr Pachulski, mgr Kornelia Piasecka, mgr Aleksander Piasecki, mgr Marcin Przybytek, mgr Marek Żółkiewski; Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, Zielona Góra; Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza, Poznań; Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR” Piotr Pachulski, Niechanowo

17.15 – 18.00  DYSKUSJA

18.15 – OTWARCIE WYSTAWY