Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

przy współpracy

Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego,

Komisji Archeologicznej przy Oddziale PAN w Poznaniu,

Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu 

XX KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

BADANIA  ARCHEOLOGICZNE  NA  NIZINIE 

WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ 2010 – 2012 r.

POZNAŃ, 12 grudnia 2013 r.

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym, Komisją Archeologiczną przy Oddziale PAN w Poznaniu i Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, organizuje w dniu 12 grudnia 2013  r.  konferencję sprawozdawczą dotyczącą wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2010 – 2012 na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Referaty prezentowane będą w sekcjach chronologiczno-kulturowych (od epoki kamienia do czasów nowożytnych) i mogą być ilustrowane przeźroczami, folią, filmami video lub prezentacją komputerową.

Pełen program konferencji dostępny TUTAJ<<< (format pdf)

Sekretarze konferencji:                                                      

mgr Kateriny Zisopulu-Bleja                                                                   

mgr Agata Drejer-Kowalska                                                    

mgr Beata Rakowska