M. Andrałojć, M. Andrałojć, M. Tuszyński,
Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli,
gm. Czerniejewo