Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania

pod redakcją Agnieszki Stempin i Wiesława Olka

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Poznań 2014

Praca jest efektem badań prowadzonych w programie interdyscyplinarnym  „Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”; priorytet – Ochrona zabytków archeologicznych, zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.