Fontes Archaeologici Posnanienses                               

Annales Musei Archaeologici Posnaniensis, vol. 51

M. Szmyt (red.)
Poznań 2015
FAP 51 – strona tytułowa, redakcyjna i spis treści