Fontes Archaeologici Posnanienses                               

Annales Musei Archaeologici Posnaniensis, vol. 52

M. Szmyt (red.)
Poznań 2016
FAP 52 – strona tytułowa, redakcyjna i spis treści
FAP 52 – autorzy
FAP 52 – spis treści,streszczenia, autorzy (1)