Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 1
 
Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi

G. Mikołajczyk

Warszawa-Poznań 1972

Spis treści format PDF