Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 10

Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu 

M. Brzostowicz

Poznań 2002

Spis treści format PDF