Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce 

Mieczysława Kowiańska-Piaszykowa z przedrukiem prac T. Bartkowskiego, T. Gedyminowej, M. Godyckiego, J. Kostrzewskiego, K. Krysiaka, S. Kurnatowskiego, A. Lipińskiej, E. Naumowiczówny, F. L. Wokroja

red. Agnieszka Krzyżaniak, Marzena Szmyt

Poznań 2008

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Fundacji Patrimonium