Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stań i potrzeby badań 

praca zbiorowa pod redakcją J. Kaczmarek i H. Kaczmarka

Poznań 2013, ss. 202.