Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 2

Początki Gniezna. Źródła archeologiczne

G. Mikołajczyk 

Warszawa-Poznań 1973

Spis treści format PDF