Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 5

Neolityczne surowce kamienne Polski środkowo-zachodniej.
Studium archeologiczno-petrograficzne.

A. Prinke, J. Skoczylas

Poznań-Warszawa 1980

Spis treści format PDF