Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 6

Gród ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Smuszewie, woj. pilskie. Część I  

D. Durczewski

Poznań 1985

Spis treści format PDF