Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 7

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie, woj. Konin 

Poznań 1986

Spis treści format PDF