Seria „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”, tom 8

Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958) 

J. E. Kaczmarek

Poznań 1996

Spis treści format PDF