Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania w latach 1964-1968 

Patrycja Silska

przy współudziale Bernadety Dobosz, Joanny Koszałki, Ryszarda Krzyminiewskiego, Andrzeja Krzyszowskiego, Aldony Kurzawskiej, Małgorzaty Podkańskiej, Marcina Szydłowskiego

Poznań 2012