PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

listopad 2011 – maj 2012

sala audiowizualna (II piętro)

dr Mateusz Jaeger (Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
The Danube in Prehistory. O problemach środkowej epoki brązu na Węgrzech w sto lat później
23 listopada 2011 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Obłazowa i Ciemna. Dwa oblicza polskich badań jaskiniowych
14 grudnia 2011 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Józef Szykulski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
Jaskinie i mumie. Badania archeologiczne w Peru
18 stycznia 2012 roku (środa), godz. 11.00

dr Iwona Hildebrandt-Radke (Instytut Geoekologii i Geoinfomacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Analizy przestrzenne prehistorycznego i wczesnohistorycznego osadnictwa w regionie środkowej Obry z wykorzystaniem metod GIS
1 lutego 2012 roku (środa), godz. 11.00

dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)
Pradziejowe jednostki miary długości – możliwości poznania i interpretacji
7  marca 2012 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. dr Stelios Andreou, dr Mateusz Jaeger, 
mgr Mariusz Kufel, dr Maria Pappa, mgr Łukasz Pośpieszny (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; School of History and Archaeology, Aristotle University w Salonikach; Hellenic Ministry of Culture)  
Projekt „Dolina rzeki Anthemous w Centralnej Macedonii”: założenia, plany i wyniki pierwszego sezonu
18 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 11.00

 mgr Paweł Polkowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
Gdy pustynia przemawia. O sztuce naskalnej egipskiej Pustyni Zachodniej na podstawie badań w oazie Dachla
16 maja 2012 roku (środa), godz. 11.00