Wykłady naukowe w 2012/2013

Projekty….. nowe lub na nowo odczytane 

Cykl proponowanych wykładów naukowych odbywających się raz w miesiącu, od listopada 2012 r, do maja 2013 r, nosi tytuł  „Projekty…nowe i na nowo odczytane”.  Poszczególne wykłady podejmują zagadnienia związane z realizacją projektów badawczych trwających lub zakończonych. Ich celem było i jest przedstawienie zarówno nowego ujęcia problemu badawczego przy zastosowaniu nowych metod i analiz, jak i realizacja całkowicie nowego programu badawczego. Prezentowane wykłady poruszają tematy z różnych okresów chronologicznych a mianowicie z plejstocenu, neolitu, okresu brązu, średniowiecza, z terenu Polski, Niemiec, Ukrainy, Egiptu i Sudanu


 • 12 grudnia 2012 r. (środa), godz. 11.00
  Prof. dr hab. Sławomir Moździoch (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział we Wrocławiu)
  Badania wykopaliskowe w Ryczynie na Śląsku a problem chrystianizacji władztwa pierwszych Piastów

 • 9 stycznia 2013 r. (środa), godz.11.0o
  Prof. dr hab. Adam Nadachowski (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)
  Przyczyny wymarcia fauny plejstoceńskiej
 • 22 maja 2013 r. (środa), godz.11.00
  Dr Agnieszka Mączyńska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
  Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej pomiędzy Górnym Egiptem a południowym Lewantem w 4 tysiącleciu p.n.e. – półmetek projektu