listopad 2013 – maj 2014

    sala audiowizualna (II piętro), wstęp wolny

 Nowe projekty i odkrycia….

 

  • 27 listopada 2013 r. (środa), godz. 11.00

Prof.  PAN, dr hab. Jacek Kabaciński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek w Poznaniu), dr Agnieszka Czekaj-Zastawny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek w Krakowie), prof. Joel D. Irish ( Liverpool John Moores University)

Badania cmentarzysk neolitycznych w rejonie Gebel Ramlah (Pustynia Zachodnia, Egipt)

 

  • 18 grudnia 2013 r. (środa), godz. 11.00

Mgr Magdalena Poklewska-Koziełł (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Ogrzewanie w klasztorze pocysterskim w Bierzwniku na podstawie źródeł archeologiczno-architektonicznych

 

  • 15 stycznia 2014 r. (środa), godz. 11.00

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)

Paphos Agora Project. Badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na Cyprze

 

  • 26 lutego 2014 r. (środa), godz. 11.00

Dr Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)

Projekt Archeologiczny Sand Canyon-Castle Rock. Polskie badania archeologiczne w Kolorado, USA

 

  • 19 marca 2014 r. (środa), godz. 11.00

Prof. UR, dr hab. Małgorzata Rybicka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

Kultura pucharów lejkowatych na obszarach lessowych zachodniej Ukrainy

 

  • 9 kwietnia 2014 r. (środa), godz. 11.00

Dr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)

Wczesnośredniowieczny Radom – między Małopolską i Mazowszem, czy między wschodem i zachodem Europy?

 

  • 21 maja 2014 r. (środa), godz. 11.00

Prof. UAM, dr hab. Marzena Szmyt (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Kamienne groby skrzyniowe między Karpatami i Kaukazem w IV i III tys. przed Chr.: co wiemy, czego nie wiemy, o co pytamy