PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

  W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

  październik 2014 – maj 2015

  sala audiowizualna (II piętro)

           Nowe badania i odkrycia……


 • 22 października 2014 r. (środa), godz. 11.00, Prof. dr hab. Karol Myśliwiec (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN,  Warszawa),
  Wykopaliska w Sakkarze: co kryje „Sucha Fosa

 

 • 19 listopada 2014 r. (środa), godz.11.00, Prof. dr hab. Stefan K. Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
  Jak i gdzie powstała polska KPL?

 

 • 10 grudnia 2014 roku (środa), godz.11.00, Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
  Nidajno – ofiarne stanowisko bagienne z okresu wpływów rzymskich na Mazurach
   

 

 • 21 stycznia 2015 r. (środa), godz. 11.00, Dr Henryk Paner (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
  20 lat w Sudanie. Badania Ekspedycji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (GAME)

 

 • 11 lutego 2015 r. (środa), godz. 11.00, Mgr Agnieszka Stempin (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu),
  Wzgórze Św. Jakuba w Sandomierzu – pół wieku pytań

 

 • 18 marca 2015 r. (środa), godz. 11.00, Dr Sabine Reinhold (Archäologie Sibiriens und des Ural Eurasien-Abteilung, Deutsches Archäologisches Institut)
  Landschaftsarchäologie im Kaukasus

 

 • 22 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 11.00, Mgr Mateusz Sikora (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
  Znaleziska monet  z kościołów wielkopolskich

 

 • 20 maja 2015 r. (środa), godz.11.00, Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań), Mgr Marta Bartkowiak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Mgr Mikołaj Lisowski (Department of Archaeology, University of Sheffield, UK)
  Kopydłowo – ponownie odkryta neolityczna osada z południa Kujaw