Zapraszamy na kolejny wykład naukowy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, który odbędzie się 20 maja (środa) o godz. 11.00. Prelekcję wygłoszą prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań), Mgr Marta Bartkowiak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Mgr Mikołaj Lisowski (Department of Archaeology, University of Sheffield, UK)

Neolityczna osada w Kopydłowie znajduje się w południowej części Kujaw, w pobliżu granicy z Wielkopolską, między Koninem a Inowrocławiem. Badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone w latach 1984-1985 i doprowadziły odkrycia pozostałości osad kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych oraz osadnictwa post-neolitycznego. W trakcie badań pozyskano szereg wartościowych materiałów źródłowych pochodzących z obiektów o charakterze mieszkalnym, gospodarczym i sepulkralnym. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną po raz pierwszy wyniki szerokiego spektrum analiz w zakresie chronologii osadnictwa, społeczno-ekonomicznych podstaw organizacji osady oraz sposobów eksploatacji środowiska naturalnego, które zostały przeprowadzone przez interdyscyplinarny zespół badawczy przy wykorzystaniu najnowszych metod.