Zapraszamy na kolejny wykład naukowy zatytułowany „Znaleziska monet  z kościołów wielkopolskich”, który wygłosi 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 11.00 mgr Mateusz Sikora (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27 – sala audiowizualna (II piętro) .

Spośród kumulatywnych znalezisk numizmatów z pojedynczych obiektów na szczególną uwagę zasługują monety pozyskane w trakcie badań archeologicznych w kościołach. Wyjątkowość tych zbiorów polega na liczebności, długotrwałym okresie deponowania oraz różnym przyczynom, dzięki którym powstały. Znaleziska monet z wielkopolskich kościołów stanowią również cenne źródło do badań obiegu pieniądza w Wielkopolsce.