PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

 

listopad 2015 – czerwiec 2016

 

sala audiowizualna (II piętro)

 

Nowe badania i odkrycia…

 

  • 18 listopada 2015 roku (środa), godz. 11.00

  Dr Andrzej Ćwiek  (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

  Polska Misja Archeologiczna w Szejch Abd el-Gurna (Egipt). Archeologia ekstremalna

 

  • 2 grudnia 2015 roku (środa), godz. 11.00

  Iwona Zych  (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)

  Czekając na statki! Życie i handel w porcie Berenike nad Morzem Czerwonym w I w. n.e.

 

  • 13 stycznia 2016 roku (środa), godz. 11.00

  Dr Anna Zalewska  (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej,

  Instytut Archeologii i Etnologii  PAN, Warszawa)

  Archeologia XX wieku. Archeologia Wielkiej Wojny

 

  • 3 lutego 2016 roku (środa), godz. 11.00

  Dr hab. Marcin S. Przybyła  (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)

  Prehistoryczne fortyfikacje kamienne odkryte na Górze Zyndrama w Maszkowicach.

  Wyniki badań terenowych i wstępne interpretacje

 

  • 9 marca 2016 roku (środa), godz. 11.00

  Prof. dr hab. Andrzej Buko,  (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa,

  Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski ),

  Poganie i chrześcijanie. O problemach interpretacji odkryć archeologicznych

  związanych z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich

 

  • 6 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 11.00

  Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak  (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

  Upadek neolitycznego megamiasta. Najnowsze wyniki badań poznańskiej misji

  w  Çatalhöyük

 

  • 4 maja 2016 roku (środa), godz. 11.00

                      Dr Leszek Gardeła  (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

                      Wierzenia wikingów u południowych wybrzeży Bałtyku

 

  • 1 czerwca 2016 roku (środa), godz. 11.00

  Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz  (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

  Bukivna – elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem.

  Polsko-ukraiński projekt badawczy

 

 

        SERDECZNIE ZAPRASZAMY !