PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

 

październik 2016 – czerwiec 2017               sala audiowizualna (II piętro)

 

Nowe badania i odkrycia…

 

  • 19 października 2016 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Andrzej Kokowski  (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Robert Liebig – nieznane karty z historii wielkopolskiej archeologii

 

  • 16 listopada 2016 roku (środa), godz. 11.00

dr Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie.

Problemy i ustalenia badawcze

 

  • 14 grudnia 2016 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Marzena Szmyt ( Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

prof. UAM dr hab. Przemysław Makarowicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu)

dr Taras Tkaczuk (Narodowy Rezerwat „Dawny Halicz”, Ukraina)

prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

dr Aleksandr Diachenko (Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)

dr Joanna Koszałka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Poznaniu)

prof. dr hab. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Biały Potok na Podolu. Stare badania w nowym świetle

 

  • 11 stycznia 2017 roku (środa), godz.11.00

prof. dr hab. Zdzisław Bełka (Laboratorium Izotopowe, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)                                                                

Praktyczne uwagi o zastosowaniach izotopów strontu w archeologii    

 

  • 15 lutego 2017 roku (środa), godz. 11.00                                       

dr Michał Krueger (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego – wyniki

najnowszych badań

 

  • 15 marca 2017 roku (środa), godz. 11.00

dr Paweł Duma (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)

Dawne miejsca straceń na Śląsku w świetle badań archeologicznych

 

  • 26 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 11.00

dr Teodozja Rzeuska (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie)

Asjut na skrzyżowaniu światów, gdzie psy i szakale święte były

 

  • 24 maja 2017 roku (środa), godz. 11.00

dr Agnieszka Mączyńska (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

                    Neolit w Dolnym Egipcie. Nowe spojrzenia na stare problemy

 

  • 7 czerwca 2017 roku (środa), godz.11.00

mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, mgr Mirosław Andrałojć (Pracownia Archeologiczna

Rufugium)

Świat lugijskich wyobrażeń – o mennictwie celtyckim w okolicach Kalisza