Muzeum Archeologiczne w Poznaniu planuje w roku 2017 udzielić zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. Zakres prac obejmuje :

1 PRACE BUDOWLANE

1.1 GABLOTA

1.2 HOLOGRAMY

1.3 MAKIETA ZEWNĘTRZNA

1.3.1 PLACYK

1.3.2 MAKIETA

1.3.3 ŁAWKI

1.4 ROBOTY BUDOWLANE

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 ZASILANIE RZUTNIKÓW

2.2 ZASILANIE PODŚWIETLENIA GABLOTY

2.3 ZASILANIE REFLEKTORA

2.4 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

2.5 ELEMENTY OŚWIETLENIA

2.6 ROZBUDOWA TABLICY TM

3 SYSTEM PROJEKCJI WIELKOEKRANOWEJ

4 SYSTEM ZABEZPIECZEŃ WŁAMANIA I NAPADU NA POTRZEBY

EKSPOZYCJI STAŁEJ

 

Planowany termin ogłoszenia – lipiec

Przewidywany tryb : przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia : 504 200zł netto