Ile czasu spędzasz na oglądaniu  jednego dzieła sztuki w muzeum? 

8 sekund? Badania mówią, że taka jest średnia wśród zwiedzających. Czy Twoja wizyta w muzeum to tak na prawdę jeden wielki maraton, podczas którego chcesz zobaczyć wszystkie pokazywane na ekspozycjach obiekty?

Muzea mają inspirować, a nie męczyć – dlatego proponujemy Wam DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI.

W ciągu godziny przyjrzyj się kilku wybranym przez Muzeum Archeologiczne obiektom i oglądaj je POWOLI. Zastanów się, co dokładnie widzisz. Jakie emocje w Tobie wywołują. Posłuchaj, co do Ciebie mówią.

Przy każdym z dzieł nasi kuratorzy pomogą w wolnym oglądaniu artefaktów. Spróbują Was pobudzić do dyskusji i zainspirować do zastanowienia się nad tym, co widzicie.

Chcemy pokazać, że kulturę materialną można oglądać świadomie, z rozmysłem i bez kompleksów, że nie ma się odpowiedniej wiedzy czy wykształcenia. Przekonamy Was, że każdy obiekt ma do opowiedzenia swoją historię, którą możemy sami odkryć.

Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać.

Miłego Dnia Wolnej Sztuki!

 

Co zobaczycie w Muzeum Archeologicznym?

 

Wystawa „Każdy krok zostawia ślad”. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

But typu poulaine

Jest to najbardziej charakterystyczny przedstawiciel europejskiego stroju schyłku średniowiecza (od końca XIV przez cały XV w.). Posiada wydłużony, wąski nosek wypchany włosiem lub mchem. Był niezwykle modny, lecz zupełnie niepraktyczny.

But ochronny – patynka

Patynka to drewniany bądź skórzany but ochronny, zakładany w celu ochrony właściwego obuwia przed zalegającym na ulicy błotem. Popularna była od XIII do XVI w. Wraz ze zmianami w modzie zmieniał się jej kształt, a także zdobienie.

Wystawa „234 metry kwadratowe Poznania”

Diadem turniejowy

Datowany na koniec XIII/ pocz. XIV wieku jest przejawem elitarnej kultury rycerskiej, stąd stanowi jeden z najbardziej cennych zabytków znalezionych podczas badań archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku w Poznaniu w 2015 roku. Wykonany został ze stopu cyny z ołowiem. Zarówno sceny figuralne jak  i ornamentyka roślinna odzwierciedlają bogatą symbolikę średniowiecza. Diadem bliźniaczo przypomina pod względem wykonania i zdobnictwa znalezisko z Magdeburga, którego dekoracja obrazuje literacki motyw historii Percewala. Najprawdopodobniej poznański zabytek stanowi także plastyczne odwzorowanie tej opowieści.

 

Znak Pielgrzymii

Wędrówki do miejsc świętych były w średniowieczu jednym z elementów ówczesnej obyczajowości. Symbolem odbycia pielgrzymki stały się od XII wieku sprzedawane pątnikom znaki, w formie odlewu ze stopów cyny i ołowiu, charakterystyczne dla miejsca, do którego pielgrzymowano. Prezentowany na wystawie znak pielgrzymi datowany na 2 poł. XIV wieku związany jest z Wielkimi Relikwiami katedry w Akwizgranie, które wystawiane co siedem lat przyciągały tłumy pielgrzymów z całej Europy. Scena figuralna przedstawia adoracją Sukni Marii pod nią widoczna jest Matka Boska Tronująca z Dzieciątkiem

 

Co zobaczycie w Rezerwacie Archeologicznym na ulicy Posadzego 3?

Wystawa Pokolenie 966. Świt wielkich przemian

 

Kabłączki skroniowe

W tegorocznej edycji w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci tematem przewodnim będą kabłączki skroniowe, jako element kobiecej biżuterii i średniowieczny wyrób złotniczy – głównie odkrywane podczas badań wykopaliskowych w grobach. Materiał zabytkowy pochodzi z badań cmentarzyska prowadzonego na terenie Śródki. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na powolne zwiedzanie od godziny 12.00.