Spotkanie z… kulturą łużycką

 

NA ŁASCE ŻYWIOŁÓW  25.11.2017 r.

25 listopada 2017 zapraszamy na edukacyjne spotkanie z kulturą łużycką w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Zaprezentujemy polskie Pompeje, czyli osadę biskupińską! Spróbujemy pogodzić ogień i wodę! Przeżyjemy moc piorunujących doznań!

Od zarania ludzkości żywioły miały wpływ na człowieka. Pradziejowi ludzie ingerowali w środowisko i kształtowali je zgodnie z własnymi potrzebami. Dostrzegając swoją zależność od żywiołów, rozumieli dwoistość ich natury, równoczesną moc niszczycielską i twórczą. Stąd też odgrywały one znaczącą rolę w wielu kulturach i religiach. Odkąd ludzie nauczyli się niecić ogień, ich życie uległo fundamentalnej zmianie. Zyskali możliwość gotowania, utrzymywania ciepła, odstraszania dzikich zwierząt, a później wykorzystali go w rzemiośle.

Ludność kultury łużyckiej, podobnie, jak innych kultur, żyła na łasce żywiołów. Ogień znajdował zastosowanie w obrządku pogrzebowym podczas ciałopalenia zmarłych, czyli w sferze duchowej, jak również w rzemiośle, przy produkcji naczyń glinianych i wytapianiu metali. Woda stanowiła naturalną obronę dla słynnej osady biskupińskiej, jednocześnie przyczyniając się z czasem do jej opuszczenia, ze względu na jej podnoszący się poziom. Uprawa ziemi zapewniała egzystencję, a możliwość pozyskiwania gliny, pozwalała rozwijać wachlarz wyrobów garncarskich.

Zapraszamy całymi rodzinami! Na wszystkich zwiedzających czeka wiele ciekawostek!

 

 

Sala dydaktyczna

12:00 – 14:00  Warsztaty edukacyjne dla dzieci

(Marta Kalisz-Zielińska, Dorota Kurkowicz, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

 

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy osobiście lub telefonicznie                        

(+48 61 852 82 51) w kasie Muzeum od dnia 21.11.2017 r. Bilet na warsztaty w cenie 5 zł.

 

Sala kominkowa

12:15 – 13:15 O co chodzi z tym Biskupinem?

– prelekcja (Anna Grossman, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

 

Sala wystaw czasowych

14:00 Na glinianych nogach. Unikatowe wyroby kultury łużyckiej z kolekcji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – oprowadzanie kuratorskie      (Tomasz Skorupka, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Obowiązują wcześniejsze zapisy osobiście lub telefonicznie

(+48 61 852 82 51) od dnia 21.11.2017 r.

 

Dziedziniec

12:00 – 16:00  Oko widzi, obiektyw powiększa, czyli jak mikroskop może przybliżyć nam wiedzę o zabytkach – wystawa posterowa i stanowisko edukacyjne*

(Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

 

13:00 – 16:00 Pokazy rekonstrukcyjne:Wątek i osnowa, czyli warsztat tkacki

(Anna Grossman, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

 

Tajniki metalurgii w warsztacie brązownika

(Zbigniew Dolski, Pracownia Rzeźby i Brązownictwa)

 

Między obrzędowością a magią – unikatowe wyroby ceramiczne w kulturze łużyckiej

(Agnieszka Łukaszyk, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

 

13:00 – 16:00 Biskupin. Pomnik historii. 80 lat badań (1934-2014)

– projekcja filmu

 

* zakup mikroskopu, wyposażenia dla specjalistycznej Pracowni w Muzeum Archeologicznym

w Poznaniu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego