„Sukiennictwo w średniowiecznym mieście. Przykład Elbląga” – wykład 17.01.18 g. 11.00

Serdecznie zapraszamy na wykład pana prof. dr hab. Jerzego Maika, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, pt. „Sukiennictwo w średniowiecznym mieście. Przykład Elbląga”, który odbędzie się 17 stycznia 2018 r., o godz.11.00. 

 

^
 

Kalendarium 2018! Zobacz co dla Ciebie szykujemy w nowym roku!

Kalendarium 2018

Wystawy czasowe

Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku – grudzień 2017-luty 2018

Kto był królem, kto nie był królem…. władcy starożytnej Mezopotamii – kwiecień-wrzesień 2018

Barbarzyńskie tsunami październik 2018 – styczeń 2019

Ukraina przed wiekami – czerwiec – wrzesień 2018

Orzeł Polski – październik – grudzień 2017

Piwnice Pałacu Górków

Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia do maja 2018

40 lat badań w Delcie Nilu. Poznańskie wykopaliska w Egipcie – październik – grudzień 2018

Wystawy „Bliskie spotkania…..”

Wojownicy czy „drwale”. O siekierach kamiennych mieszkańców Amazonii luty-maj 2018

Figurka brązowa z Niesławina k. Śremu – czerwiec – wrzesień 2018

Herby, rody i rodziny  –  wrzesień-listopad 2018

Piękno Sahary. Przedstawienia kobiet w sztuce naskalnej Afryki Północnej- listopad 2017– styczeń 2018

Imprezy edukacyjne i zajęcia dla dzieci

Ferie w Muzeum – luty 2018

Dzień św. Patryka – 17 marca 2018

Spotkanie z Azją – kwiecień 2018

Noc Muzeów – 19 maja 2018

XIV Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie nad Wartą „Herby, rody i rodziny” – 2-3 czerwca 2018

Letnia Akademia Malucha – lipiec –sierpień 2018

Wakacyjne kino dla dzieci – lipiec –sierpień 2018

Europejskie Dni Ddziedzictwa – 15-16 września 2018

Spotkanie z Barbarzyńcami – listopad 2018

 

 

^
 

Przeszłość w murach zachowana – projekt edukacyjny

„Mam na imię Janek. Byłem chłopcem stajennym i opiekowałem się końmi wielkiego Łukasza Górki. Nie mieszkałem w pałacu, ale często tu bywałem. I choć stulecia bardzo zmieniły to miejsce, nadal lubię je odwiedzać.”

Od 12 grudnia właśnie w ten sposób witamy muzealnych gości! Wystartowała ścieżka edukacyjna dla rodzin
z dziećmi! Nowy projekt polega na stworzeniu ścieżki zwiedzania
dla najmłodszych i ich rodziców. Na przybyłe rodziny czekają foldery edukacyjne oraz fabularyzowany audioprzewodnik.

Historia Pałacu Górków, czyli siedziby muzeum Archeologicznego
w Poznaniu zespala się z opowieścią o unikatowych
wykopaliskowych artefaktach, które można znaleźć na Wodnej 27. Projekt kierowany jest do rodzin z dziećmi zwiedzających Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu, w tym dla dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu. Formy przekazu dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych w postaci bezpłatnie udostępnianego audioprzewodnika zaopatrzonego w pętlę wzmacniającą oraz nagranie audiodeskrypcji.

Oprócz audioprzewodnika na zwiedzających czekają także bezpłatne foldery edukacyjne z interaktywnymi zadaniami do rozwiązania dla całej rodziny. Proponowany przez muzeum zestaw zadań stanowi atrakcyjną formę kontaktu z historią i dziedzictwem kulturowym XVI-XX- wiecznej Wielkopolski oraz Archeologią czasów o wiele wiele wcześniejszych. Zwiedzający pozna Muzeum Archeologiczne, nie tylko jako miejsce prezentowania najdawniejszych dziejów ludzkości, lecz także jako budynek będący „historią samą w sobie”. Historia ta jest ściśle związana z dziejami regionu i jego mieszkańcami.

Wspólna zabawa i nabyta wiedza pozwolą przybliżyć młodszym i starszym historię regionalną oraz poznać dziesiątki archeologicznych ciekawostek prosto z niesamowitych stanowisk archeologicznych. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons.

Materiały przygotowała firma:

Folder towarzyszący projektowi po polsku

Folder towarzyszący projektowi po angielsku

 

Pliki wersji podstawowej w języku polskim do pobrania dla chętnych:

 

 

01 Wstęp – (Licencja CC BY 4.0)

02 Egipt-Obelisk – (Licencja CC BY 4.0)

03 Egipt – Sachmet – (Licencja CC BY 4.0)

04 Egipt – Podgłówek – (Licencja CC BY 4.0)

05 Egipt – Papirus z Księgą Umarłych – (Licencja CC BY 4.0)

06 Egipt – Mumie Zwierzęce – (Licencja CC BY 4.0)

07 Sztuka Naskalna – (Licencja CC BY 4.0)

08 Sudan – (Licencja CC BY 4.0)

09 Pradzieje Wielkopolski – (Licencja CC BY 4.0)

10 Pradzieje – Wołki z Bytynia – (Licencja CC BY 4.0)

11 Pradzieje – Napierśnik z Mrowina – (Licencja CC BY 4.0)

12 Pradzieje – Dzban z Kowalewka – (Licencja CC BY 4.0)

13 Tu Powstała Polska – (Licencja CC BY 4.0)

14 Średniowiecze – Miecz – (Licencja CC BY 4.0)

15 Średniowiecze – Hełm z Giecza – (Licencja CC BY 4.0)

16 Średniowiecze – Tabliczki woskowe – (Licencja CC BY 4.0)

17 Średniowiecze – Kafel z pieca – (Licencja CC BY 4.0)

 

 

Pliki audiodeskrypcji w języku polskim do pobrania dla chętnych:

01 Wstęp – (Licencja CC BY 4.0)

02 Egipt-Obelisk – (Licencja CC BY 4.0)

03 Egipt –  Sachmet – (Licencja CC BY 4.0)

04 Egipt – Podgłówek – (Licencja CC BY 4.0)

05 Egipt – Papirus z Księgą Umarłych – (Licencja CC BY 4.0)

06 Egipt – Mumie Zwierzęce – (Licencja CC BY 4.0)

07 Sztuka Naskalna – (Licencja CC BY 4.0)

08 Sudan – (Licencja CC BY 4.0)

09 Pradzieje Wielkopolski – (Licencja CC BY 4.0)

10 Pradzieje – Wołki z Bytynia – (Licencja CC BY 4.0)

11 Pradzieje – Napierśnik z Mrowina – (Licencja CC BY 4.0)

12 Pradzieje – Dzban z Kowalewka – (Licencja CC BY 4.0)

13 Tu Powstała Polska – (Licencja CC BY 4.0)

14 Średniowiecze – Miecz – (Licencja CC BY 4.0)

15 Średniowiecze – Hełm z Giecza – (Licencja CC BY 4.0)

16 Średniowiecze – Tabliczki woskowe – (Licencja CC BY 4.0)

17 Średniowiecze – Kafel z pieca – (Licencja CC BY 4.0)

 

 

Pliki wersji podstawowej w języku angielskim do pobrania dla chętnych:

 

01 Introduction – (Licencja CC BY 4.0)

02 Egypt-Obelisk – (Licencja CC BY 4.0)

03 Egypt – Sachmet Statue – (Licencja CC BY 4.0)

04 Egypt – Bolster – (Licencja CC BY 4.0)

05 Egypt – Papyrus with Book of The Dead – (Licencja CC BY 4.0)

06 Egypt – Animal Mummies – (Licencja CC BY 4.0)

07 Rock Art – (Licencja CC BY 4.0)

08 Ancient Sudan – (Licencja CC BY 4.0)

09 Prahistory of Greater Poland – (Licencja CC BY 4.0)

10 Pradzieje – Bytyń Oxes – (Licencja CC BY 4.0)

11 Pradzieje – Mrowino Breastplate – (Licencja CC BY 4.0)

12 Pradzieje – Kowalewko Jug – (Licencja CC BY 4.0)

13 Here The Poland Was Born – (Licencja CC BY 4.0)

14 Medieval – Sword – (Licencja CC BY 4.0)

15 Medieval – Giecz Helmet – (Licencja CC BY 4.0)

16 Medieval – Wax Tablets – (Licencja CC BY 4.0)

17 Medieval – Tile from Stove – (Licencja CC BY 4.0)

 

Pliki audiodeskrypcji w języku angielskim do pobrania dla chętnych:

01 Introduction – (Licencja CC BY 4.0)

02 Egypt-Obelisk – (Licencja CC BY 4.0)

03 Egypt – Sachmet Statue – (Licencja CC BY 4.0)

04 Egypt – Bolster – (Licencja CC BY 4.0)

05 Egypt – Papyrus with Book of The Dead – (Licencja CC BY 4.0)

06 Egypt – Animal Mummies – (Licencja CC BY 4.0)

07 Rock Art – (Licencja CC BY 4.0)

08 Ancient Sudan – (Licencja CC BY 4.0)

09 Prahistory of Greater Poland – (Licencja CC BY 4.0)

10 Pradzieje – Bytyń Oxes – (Licencja CC BY 4.0)

11 Pradzieje – Mrowino Breastplate – (Licencja CC BY 4.0)

12 Pradzieje – Kowalewko Jug – (Licencja CC BY 4.0)

13 Here  The Poland Was Born – (Licencja CC BY 4.0)

14 Medieval – Sword – (Licencja CC BY 4.0)

15 Medieval – Giecz Helmet – (Licencja CC BY 4.0)

16 Medieval – Wax Tablets – (Licencja CC BY 4.0)

17 Medieval – Tile from Stove – (Licencja CC BY 4.0)

 

^
 

Wystawa czasowa na dziedzińcu – 1.12.2017-15.03.2018

W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu od 1 grudnia 2017 prezentujemy nową wystawę czasową pt. „Uratowane skarby podziemnego Lwowa”.

Ekspozycja pozwala zgłębiać historię ukraińskiego miasta widzianą przez pryzmat 15 lat ratowniczych badań archeologicznych. Mamy okazję odbyć podróż przez wieki – począwszy od czasów sprzed założenia książęcego miasta (1300-1100 lat temu) aż po czasy współczesne.

Na wystawie znajdziemy plansze tematyczne, dokumentujące przebieg prac wykopaliskowych, a także artystyczne wizje znanych lwowskich malarzy i reprodukcje starych map oraz krajobrazów miasta.

Na ekspozycji prezentowane jest prawie 500 artefaktów, w tym rzadkie i unikalne znaleziska, np. taca cynowa z najstarszym godłem Lwowa wykonanym na przedmiocie metalowym, staroruskie enkolpiony, brązowa gotycka figurka błazna, kości do gry i wiele innych przedmiotów.

 

Zapraszamy serdecznie na dziedziniec Pałacu Górków w Poznaniu, a także do sali wystaw czasowych z cyklu: „Bliskie Spotkania z…” (I piętro MAP)

 

Wstęp: Po zakupie biletu

 

 

 

^
 

Program wykładów naukowych 2017/2018

PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

 

listopad 2017 – czerwiec 2018                      sala audiowizualna (II piętro)

 

Nowe badania i odkrycia…

 

 • 28 listopada 2017 roku (wtorek), godz. 11.00

mgr Łukasz Bartkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Nazewnictwo bram miejskich w topografii miast metropolitalnych Asyrii

_______________________________________________________________________________________

 • 13 grudnia 2017 roku (środa), godz. 11.00

mgr Szymon Nowaczyk (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

dr Łukasz Pospieszny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)

dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)
Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach.

Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia    

                                                                                                           _________________

 • 17 stycznia 2018 roku (środa), godz.11.00

prof. dr hab. Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Sukiennictwo w średniowiecznym mieście. Przykład Elbląga

                                                                  ____________________________________________

 • 7 lutego 2018 roku (środa), godz. 11.00

dr Paweł Polkowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Krajobraz ludzi i bogów: o faraońskiej sztuce naskalnej w egipskiej Oazie Dachla

 ________________________________________________________________________________________

 • 7 marca 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)

Pochodzenie roślin uprawnych

 ________________________________________________________________________________________

 • 25 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Mirosław Masojć (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)

Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie

 ________________________________________________________________________________________

 • 23 maja 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Sylwester Czopek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

Mikroregion Chotyńca – enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego

na ziemiach polskich

 ________________________________________________________________________________________

 • 20 czerwca 2018 roku (środa), godz.11.00

         dr Artur Obłuski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)

Monastycyzm nubijski. Instytucje religijne na rubieży Bizancjum

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

^
 

Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w Gdańsku – wystawa czasowa

Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku

Wystawa od 7 grudnia prezentowana w Pałacu Górków w Poznaniu została przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pochodzące ze zbiorów własnych gdańskiego muzeum zabytki, współtworzą najbogatszą w Polsce i drugą w Europie kolekcję eksponatów związanych z kultem Najświętszej Maryi Panny.

Celem organizacji wystawy „Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku” jest zobrazowanie wyjątkowego miejsca, jakie zajmował kult Maryi w indywidualnych praktykach religijnych średniowiecznych mieszkańców Gdańska. Na podstawie znalezisk archeologicznych prześledzić można stopniowe narastanie popularności tego kultu począwszy od XIV w. i jego gwałtowny upadek na początku XVI stulecia.

Pierwszym poświadczonym źródłowo przejawem kultu maryjnego w Gdańsku była budowa, około połowy XII w., kościoła grodowego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Z tego okresu, a także kolejnego stulecia brak jednak archeologicznych przejawów tegoż kultu. Pierwsze zabytki maryjne odkryte w Gdańsku pochodzą z około połowy XIV wieku, a znaczne zwiększenie ich liczby przypada na XV i początek XVI stulecia. Obok pamiątek pątniczych – plakietek pielgrzymich, dzwonków i ampułek na wodę z cudownych źródeł, pojawia się cała gama przedmiotów codziennego użytku opatrzonych w wizerunki i inskrypcje maryjne. Wizerunki Matki Bożej towarzyszą gdańszczanom nie tylko podczas wizyt w kościołach, ale także w zaciszu domowym, spoglądając z kafli piecowych, domowych ołtarzyków i naczyń stołowych. Niezwykle popularna staje się też biżuteria opatrzona w inskrypcje maryjne.

 

 

Autorki wystawy: Ewa Trawicka oraz Beata Ceynowa

Kurator wystawy z ramienia MAP: Lena Głowacka

Gdzie: Sala wystaw czasowych (parter)

Wstęp: Po zakupie biletu MAP

 

 

^
 

BLASK CHRISTIANITATIS kontynuacja projektu Archeologia Myśli

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” BLASK CHRISTIANITATIS 

To już drugi cykl archeologiczno-filozoficzno-historycznych spotkań w ramach „Archeologii myśli”.

Serdecznie polecamy comiesięczne wykłady na ul. Posadzego 3 na Ostrowie Tumskim.

 

20 października o godz. 18.00 – „Christianitas w świetle badań wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu” Debata prof. Hanny Kóčki-Krenz (UAM) oraz prof. Tomasza Jasińskiego (UAM, Biblioteka Kórnicka), prowadzenie dr Michał Brzostowicz (MAP)

24 listopada o godz. 18.00 – „Augustyn – nauczyciel doctrinae christianae” – prof. Agnieszka Kijewska (KUL)

8 grudnia o godz. 18.00 – „Kobieta wieków średnich” – prof. Jerzy Strzelczyk (UAM)

 

 

^
 

 Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia-wystawa czasowa

Aż do 19 maja 2018 udostępniamy nową wystawę w podziemiach Pałacu Górków.

Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia

 

W lasach Puszczy Knyszyńskiej, około 20 km na wschód od Białegostoku, nieopodal miejscowości Supraśl naukowcy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego  dokonali niecodziennych odkryć. Zadokumentowano cykl znalezisk obrazujących przejawy życia duchowego i codziennego przedstawicieli elitarnych wspólnot związanych z terenami Europy Zachodniej z przed 4,5 tysiąca lat.

Przedstawiciele społeczności pucharów dzwonowatych pod koniec epoki kamienia pozostawili tu fragmenty unikatowych naczyń ceramicznych, narzędzia krzemienne i kamienne a także ozdoby z bursztynu, towarzyszące spalonym szczątkom ludzkim. O życiu codziennym informują nas odkryte ślady obozowiska przybyszów. Wzniesienie niewielkiej konstrukcji mieszkalnej poprzedzone było również  szeregiem zabiegów magicznych,  w zakres których wchodziło zapewne złożenie „ofiary zakładzinowej”  w miejscu budowy szałasu.

Niespotykane znaleziska, dzięki prezentacji na wystawie w postaci obrazowych rekonstrukcji, odtwarzających kontekst ich odkrycia, pozwalają docenić ich niezwykłość. Bogata baza informacyjna towarzysząca ekspozycji daje możliwość osadzenia ich w kontekście skomplikowanych relacjach kulturowych łączących całą Europę pod koniec epoki neolitu.

Danuta Żurkiewicz

 

Bibliografia:

A. Wawrusiewicz, K. Januszek, D. Manasterski 2015 Obiekty obrzędowe pucharów dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów czy integracja kulturowa? Białystok

 

 

 

 • Z projektu okładki Wawrusiewicz et al 2015

 

 

 • Supraśl, stan. 6, gm. Supraśl, woj. podlaskie. Przekrój obiektu 30A (depozytu obrzędowego) z widocznym zarysem zmineralizowanego pojemnika organicznego na podstawie Fig 53 z Wawrusiewicz et al. 2015

 

 • Supraśl, stan. 6, gm. Supraśl, woj. podlaskie. Rekonstrukcja naczynia odkrytego w obrębie wykopu nr 9. Na podstawie Wawrusiewicz et al. Ryc. 72.

 

 • Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie, obiekt 1 – zespół obrzędowo-funeralny Pucharów Dzwonowatych. Prostownik strzał in situ. Na podstawie Wawrusiewicz et al , Ryc. 40.

 

 • Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie obiekt 1 – zespół obrzędowo-funeralny Pucharów Dzwonowatych. Fragment naczynia baniastego przykrywający skupisko przepalonych kości ludzkich. Na podstawie Wawrusiewicz et al Ryc. 17.

 

Wystawa przygotowana przez:

 

 

 

 

 

MUZEUM PODLASKIE

W BIAŁYMSTOKU

INSTYTUCJĘ KULTURY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

przy współpracy z:

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUTEM ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

 

^
 

Muzeum Archeologiczne oferuje pokoje gościnne!

 

^
 

Specjalistyczny mikroskop w pracowni MAP

 

^