Archeologia myśli- cykl Spacery z Arystotelesem

Z okazji 2400. rocznicy urodzin Arystotelesa, UNESCO ogłosiło rok 2016 rokiem arystotelesowskim.

 

Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” z przyjemnością włącza się w te obchody, zapraszając zwiedzających do udziału w nowym projekcie.

„Spacery z Arystotelesem” to cykl filozoficznych, refleksyjnych spotkań prowadzonych w luźnej konwencji.

 

Zapraszamy na ul. ks. I Posadzego 3

 

Maciej Przybył

„Arystoteles łaciński”

 

abstrakt wykładu

Przedmiotem prelekcji  jest zagadnienie recepcji myśli arystotelesowskiej w średniowiecznej Europie Łacińskiej. Wykład składać się będzie z czterech części. W odsłonie pierwszej udzielona zostanie odpowiedź na pytanie, w jakim czasie, jakimi drogami i za czyim pośrednictwem przedostawały się na tereny zachodniej Europy dzieła Stagiryty i jego komentatorów. Część druga wykładu poświęcona będzie kwestii skromnej recepcji nauki Arystotelesa przed wiekiem XIII, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego wpływu dostępnych wówczas dzieł z dziedziny logiki na rozwój średniowiecznej dialektyki i początki rozważań scholastycznych. Najważniejsza narracja wykładu skupiona zostanie wokół problematyki arystotelizmu łacińskiego w XIII wieku. W ramach tej wypowiedzi prelegent scharakteryzuje dokonania głównych myślicieli owego stulecia, którzy zwłaszcza pod wpływem filozofii przyrody i metafizyki Stagiryty zainspirowani zostali do nowych poszukiwań intelektualnych i nowego odkrywania świata. W kolejnej części wykładu omówiona zostanie kwestia kondycji arystotelizmu w XIV wieku, nadwyrężonego na skutek tzw. artykułów paryskich z 1277 roku oraz aktywnych w pierwszej połowie tego stulecia nowych kierunków filozoficzno-teologicznych. Prelekcję zakończy krótkie posumowanie, wypunktowujące znaczenie myśli arystotelesowskiej dla kultury średniowiecznej.

 

 

 

2017 rok:

Arystoteles łaciński – dr Maciej Przybył (MAP)

Arystoteles w polskim renesansie – prof. Danilo Facca (ISiF PAN/Warszawa)

Recepcja retoryki Arystotelesa – mgr Aleksandra Mathiesen (UAM)

Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles? – dr Paweł Bleja

Perypatetycy o winie, muzyce i sprawach Afrodyty – piknik arystotelesowski.

 

Zapraszamy!

Archeologia myśli – spacery z Arystotelesem

 

^
 

OD 24.02 DO 12.03 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

 

(…) Projekt 966. Narodowy Jubileusz. Sztuka Polska 2016 – to przedsięwzięcie artystyczne stawiające sobie za cel upamiętnienie i celebrację rocznicy Chrztu Polski, która jest jednocześnie jubileuszem polskiej państwowości – początku dziejów wszystkich Polaków. Koncepcja wystawy nawiązuje do tradycji patriotycznych polskiej sztuki XIX wieku i ruchu kultury niezależnej lat 80-tych. (…)

Projekt 966 jest koncepcją wystawy współczesnej Sztuki Polskiej, która próbuje ująć zarówno szeroko rozumiane odniesienie do najważniejszego w dziejach Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa, jak i dokonać współczesnego spojrzenia na wiarę i polskość, na nasze dzieje i naszą świadomość, na naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Projekt 966 nie ma podsumowywać, nie ma kończyć, ani zaczynać – ma otwierać. Projekt jest przecież etapem, czymś, co jest zarazem dziełem skończonym i jednocześnie zaczynem do dalszej realizacji, dalszego podążania drogą wyznaczoną – w tym przypadku wyznaczoną przez wodę, krzyż i światło.

Kuratorzy wystawy

Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki

 

W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu prezentujemy część, spośród niemal 80 prac składających się na wystawę Projekt 966. Narodowy Jubileusz. Sztuka Polska 2016.

Wybór został dokonany wspólnie z kuratorami wystawy, tak, by jak najlepiej wyeksponować prace w przestrzeni historycznego dziedzińca Muzeum, a zarazem najpełniej oddać artystyczną koncepcję projektu.

Magdalena Felis

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 

^
 

Muzealne Centrum Wolontariatu

Muzealne Centrum Wolontariatu

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu poszukuje wolontariuszy chętnych do współpracy!

Jeśli interesujesz się archeologią,  lubisz pracę z dziećmi, jesteś osobą otwartą, kreatywną  –  to   Muzeum Archeologiczne z pewnością  będzie miejscem  doskonałym  do Twojego  rozwoju  osobistego.  Poszerzysz swoją wiedzę o przeszłości,  nabędziesz  wiele umiejętności  oraz doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,  poznasz wiele ciekawych osób.

W Muzeum Archeologicznym jest wiele zadań, w których możesz pomóc:

  • Pomoc w nadzorowaniu ekspozycji muzealnych
  • Przygotowanie materiałów do warsztatów plastycznych
  • Czynny udział w imprezach edukacyjnych

 

W zamian za wykonaną pracę każdy wolontariusz może liczyć na bezpłatny udział w :

  • warsztatach z dawnego rzemiosła (garncarstwo, tkactwo, filcowanie)
  • wernisażach wystaw czasowych
  • wykładach naukowych

 

Ilość dni i czas  pracy zależy od zapotrzebowania, oraz dyspozycyjności wolontariusza

  • 2-3 godzin (podczas weekendów tematycznych)
  • 7 godzin (w tygodniu) w zależności od otwarcia wystaw stałych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem:

 

Agnieszka Łukaszyk

Dział Wystaw i Edukacji

e-mail: agnieszka.lukaszyk@muzarp.poznan.pl

 

^
 

Stół Multimedialny na Dziedzińcu MAP!

Zapraszamy serdecznie do korzystania z interaktywnego stołu multimedialnego udostępnionego naszemu Muzeum przez firmę surface.pl. Wzbogacony o niezwykłe aplikacje sprzęt dotykowy towarzyszy naszym zwiedzającym już teraz i będzie z nami także przez całe ferie zimowe!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ofertą suraface.pl.

Publikujemy ją poniżej:

Multimedialne oprogramowanie dla muzeów

Stoliki dotykowe w muzeum – darmowy 3 m-c pilot

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszego oprogramowania multimedialnego dedykowane dla muzeów. Proponujemy w bardzo atrakcyjnych cenach aplikacje prezentacyjne oraz gry z systemem nagród. Firma nasza gwarantuje pomoc i wsparcie techniczne przy organizowaniu wystaw.

Nasze multi-dotykowe stoliki, totemy czy ściany są dla Państwa dostępne również w dogodnym systemie długoterminowego wynajmu.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do grona muzeów multimedialnych.

Przystąpienie do programu do końca roku jest gwarancją 85% zniżki na wynajem urządzeń.

 

 

^
 

z cyklu Bliskie spotkania z…

 

W inwentarzach dawnych poznańskich instytucji kulturalnych, Muzeum im. Mielżyńskich TPNP, Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, Provinzialmuseum oraz Kaiser Friedrich Museum zachowały się rozmaite wzmianki o odkryciach kości zwierzęcych.

Kości towarzyszyły rozmaitym śladom działalności ludzkiej – znajdowano je na stanowiskach archeologicznych razem z potłuczonymi garnkami i różnymi przedmiotami z kamienia, brązu czy żelaza.

Wyróżniały się jednak szczątki fauny, pochodzące z dawnych epok geologicznych, kiedy człowiek jeszcze nie istniał, a także z czasów, gdy człowiek w Europie stawiał pierwsze kroki i jego obecność w rejonie Poznania ciągle jeszcze jest przedmiotem dyskusji wśród archeologów.

Nowa wystawa prezentowana w ramach cyklu Bliskie spotkania z…  pt. „Mamut i jego myśliwi” przybliża muzealnym gościom temat pradawnych szczątków tytułowego bohatera!

Przedstawione zostały na niej zabytki z epoki kamienia datowane na czasy, kiedy owe zwierzęta występowały na terenie Polski.

Artefaktom towarzyszą bogate opisy i barwne ilustracje dotyczące tych niezwykłych zwierząt.

Dowiemy się m.in.: Gdzie występowały mamuty? Jakie było ich naturalne środowisko przyrodnicze? W jakim  okresie żyły?

Część wystawy poświęcona zostanie także wstydliwym wątkom tępienia mamutów. Poczytamy o życiu myśliwych i masowych polowaniach na te zwierzęta. Dowiemy się jak ciężki był żywot naszych przodków w owych czasach.

Serdecznie zapraszamy na Wodną 27 w Poznaniu!

 

Kiedy: Wystawa jest czynna od początku lutego do końca kwietnia

Kuratorzy wystawy: dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska

Gdzie: Sala wystaw czasowych na I piętrze

Wstęp: Po zakupie biletu MAP

 

^
 

Każdy krok zostawia ślad – wystawa czasowa (parter MAP)

Prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu wystawa przygotowana została przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, które od przeszło 30 lat prowadzi badania wykopaliskowe w obrębie historycznej części Gdańska. W wyniku tych prac do magazynów Muzeum trafiły tysiące zabytków, w tym również wykonanych ze skóry. Lokalne, specyficzne warunki glebowe sprzyjają doskonałemu zachowaniu tego typu wyrobów. Blisko 90% pozyskiwanych zabytków skórzanych stanowią buty i odpady po ich produkcji.

 

Dzięki kompleksowemu programowi konserwacji i rekonstrukcji obuwia historycznego realizowanemu od przeszło 15 lat przez Muzeum, udało się zgromadzić unikatową w skali Europy i największą w Polsce kolekcję butów, która w pełni odzwierciedla zmiany, jakie następowały w rzemiośle szewskim i modzie europejskiej przez 600 lat.

Wystawa czynna: 12 stycznia – 7 maja 2017

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Pałac Górków, ul. Wodna 27

 

^
 

234 metry kwadratowe Poznania- wystawa czasowa w podziemiach

Niezwykłe odkrycia przez stulecia schowane pod brukiem poznańskiej Starówki wyeksponowane zostały w ceglanych podziemiach Pałacu Górków. Ekspozycja „234 metry kwadratowe Poznania”, której kuratorem jest kierowniczka wykopalisk na Starym Rynku mgr Kateriny Zisopulu-Bleja jest dostępna dla zwiedzających od 16 grudnia do 31 sierpnia!

 

Przyszłość to zrewitalizowane oblicze Starego Rynku. Zanim jednak przyjdzie nowe, warto pochylić się nad tym co stare! Plany rewitalizacyjne wytworzyły dogodne warunki do przeprowadzenia badań archeologicznych wyprzedzających przyszłą inwestycję. W 2015 roku prace badawcze na obszarze rynku pod kierownictwem Kateriny Zisopulu-Bleji podjęło Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

 

Teren głównego placu miasta to miejsce szczególne. Istniejący tutaj główny węzeł komunikacyjny ogniskował handel dalekosiężny i lokalny. Istotną rolę odgrywały także władze miejskie urzędujące w sąsiedztwie jednego z wykopów. Pół roku pracy archeologów pozwoliło odsłonić rynek widziany przez pryzmat zgromadzonych źródeł materialnych. Dzięki nim wzbogaciliśmy się o informacje na temat organizacji przestrzennej i dawnej infrastruktury.

 

Wśród znalezionych skarbów zwiadzający zobaczą numizmatyczne rewelacje w postaci beznapisowych Denarów Władysława Łokietka. Interesujące mogą okazać się relikty dawnych gier towarzyskich kostki do gry, pionki i żetony. Nie zabraknie przedmiotów związanych z kultem jak plakietka pielgrzymia datowana na 2 poł. XIII i początek XIV wieku. Do zabytków o szczególnej randze należy unikatowy w skali europejskiej diadem turniejowy będący przejawem elitarnej kultury rycerskiej pochodzący z końca XIII lub początku XIV wieku.

 

Sześć miesięcy prac terenowych na obszarze Starego Rynku jest jedynie etapem w pełnym  poznaniu efektów tych działań. Żmudnie gromadzona wiedza z każdym miesiącem dostarcza kolejnych rewelacji, a wielomiesięczne prace konserwatorskie prowadzone w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przywracają blask przedmiotom spoczywającym przez wieki w ziemi.

 

Archeologów czeka jeszcze wiele tygodni pracy gabinetowej. Ponad tysiąc wydzielonych zabytków gwarantuje wiele godzin analiz. Zabytki nie powinny jednak tkwić cały czas w magazynach. Dlatego zapraszamy serdecznie na wystawę „234 metry kwadratowe Poznania”, od 16 grudnia do końca sierpnia w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

 

 

^
 

Biały Potok Stare Badania w nowym świetle – projekt badawczy

 

O projekcie:

Program finansowany przez MKiDN

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu:  Ochrona zabytków archeologicznych

III. Nazwa własna zadania: Biały Potok – publikacja materiałów z badań Józefa Kostrzewskiego

1. Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań  archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

IV.2. Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

V.3. Osoba odpowiedzialna:     Marzena Szmyt

VI.1. Syntetyczny opis zadania:

Zadanie polega na publikacji opracowanych już materiałów z badań, jakie w 1925 r. prof. Józef  Kostrzewski przeprowadził w Białym Potoku na Podolu. W trakcie eksploracji odsłonił fragment osady  trypolskiej oraz 4 groby, z których trzy łączone są obecnie z kulturą komarowską, a jeden, o formie  skrzynkowej, pochodzi z późnego neolitu. Do Poznania przewiezione zostały liczne i bardzo wartościowe  materiały ruchome. Obok niedawno opublikowanych źródeł z Bilcz Złotych, znaleziska z Białego Potoku  należą do najbardziej efektownych zespołów kultury trypolskiej, jakie znajdują się obecnie w polskich  zbiorach. Paradoksalnie, są mimo tego mało znane, choć  stały się eponimem dla np. nazwy „grupa  białopotocka” kultury komarowskiej. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu podjęło kilka lat temu działania  na rzecz pełnego opracowania tych unikatowych źródeł. Większość prac została już wykonana, a  planowana publikacja pozwoli na wprowadzenie uzyskanych wyników do obiegu naukowego.

 

^
 

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie

 

^
 

Karta Piasta już teraz w MAP i Genius loci!

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i jego filia Rezerwat Archeologiczny Genius loci na poznańskim Ostrowie Tumskim przystąpiły do programu  „Karta Piasta”. Jest to program lojalnościowy stworzony dla turystów zwiedzających Szlak Piastowski. Posiadaczom przysługują zniżki zarówno w obiektach szlaku jak i w znajdujących się w jego obrębie punktach gastronomicznych i hotelarskich. Na terenie naszych placówek będzie to 50% zniżki na bilety wstępu. Na jedną kartę wejść mogą maksymalnie 4 osoby.

Największy atutem karty jest jej nieodpłatny charakter, a jedyne co trzeba zrobić aby ją uzyskać to wypełnić kartę rejestracyjną lub polubić profil ZwiedzajSzlakPiastowski na Facebooku. O karty pytajcie w respektujących je punktach partnerskich.

Szczegóły i regulamin znajdą Państwo na stronie:

www.szlakpiastowski.pl

 

 

^