W święto Bożego Ciała Muzeum nieczynne!

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 15 czerwca nasze ekspozycje będą nieczynne. Zapraszamy serdecznie już w piątek 16 czerwca od godziny 10.00.

 

^
 

Rozwiązanie gry rodzinnej „Tajemnica zaklętych znaków”!

W ramach „Poznańskich dni rodziny” można było w naszym muzeum wziąć udział w grze rodzinnej, spróbować rozszyfrować sekretną wiadomość i poznać staroegipskie przysłowie. Po spisaniu wszystkich hieroglifów i przetłumaczeniu ich, powinno ułożyć się hasło:
„Orzeszek nie ukazuje drzewa, jakie w sobie skrywa”.
Oto zwycięzcy gry, którym udało się poprawnie odczytać hasło i którzy otrzymują od nas drobne upominki:
Mania Nowak, Łucja Nowak, Teresa Nowak, Bibianna Augustyniak, Ksawery Pietrzak, Maja Małecka, Maciej Kucharski, Hanna Kucharska.
Ze zwycięzcami i ich opiekunami skontaktujemy się drogą mailową.
Gratulujemy!

 

^
 

Świat lugijskich wyobrażeń – wykład 7 czerwca o godz. 11.00

 

^
 

XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie nad Wartą 3-4 czerwca 2017

Grody i Miasta

Życie mieszkańców każdego kraju i każdego regionu koncentruje się wokół głównych ośrodków, pełniących funkcje polityczne, gospodarcze, kulturalne i religijne. Nie inaczej było w średniowieczu.

 

W pierwszych stuleciach tego okresu taką rolę pełniły wśród Słowian grody. Ich wspaniałością, często też potężnymi fortyfikacjami, zachwycali się miejscowi i przyjezdni; dla jednych były przedmiotem dumy, u drugich zaś wzbudzały respekt i zainteresowanie. Na grodach wspierała się siła organizacji plemiennych, wokół nich powstawały państwa, w tym również piastowska Polska. Były one oparciem dla władzy książęcej, broniły granic kraju. Stanowiły miejsca rozwoju handlu i rzemiosła, wyznaczały standardy ówczesnego życia, w nich wreszcie zakładano pierwsze kościoły, które upowszechniały nową wiarę.

 

Z czasem grody zastąpiły miasta. Znane już w starożytności, na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się w XIII wieku. Dzięki uzyskiwanym przywilejom, wyzwalały się spod rygorów prawa książęcego, budując podstawy własnej samorządności, stanowiącej inspirację dla wielu współczesnych rozwiązań. Również i one były miejscami rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego, religijnego oraz politycznego.

 

Zasługą polskich grodów i miast było stworzenie zrębów krajobrazu osadniczego, jaki znamy w dzisiejszych czasach. Niektóre z współczesnych wielkich ośrodków (np. Poznań, Kraków czy Wrocław) dorównują znaczeniem wczesnośredniowiecznym grodom, z których wywodzą Swój rodowód. Inne (m.in. Warszawa, a na naszym terenie — Pyzdry i Słupca) kontynuują tradycje miast, lokowanych dopiero w późniejszym średniowieczu. Niestety, kariera wielu z nich (w tym Lądu i Giecza) zakończyła się już w tamtej epoce, nikt jednak nie odmawia im zasług oddanych w pierwszym, niezwykle ważnym okresie naszej historii.

Grody i miasta będą tematem XIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Opowiemy Wam teraz o dawnych ośrodkach życia społecznego, o ich niezwykłych karierach i upadkach, o roli jaką odegrały w naszych dziejach. Przywołamy ich miniony obraz, wspaniałość fortyfikacji i monumentalnych budowli, pejzaż kramów, warsztatów, domów i ulic, gwar kupców, rzemieślników oraz ciekawskiej gawiedzi, bicie kościelnych dzwonów i śpiew pobożnych mnichów, popisy kuglarzy i ludowych grajków, dymy palenisk i szczęk broni, słowem kolory, dźwięki, zapachy i smaki średniowiecza. Zapraszamy na wykłady, wystawy, prezentacje i warsztaty dla dzieci, na dyskusje o grodach i miastach, które będziemy toczyć wśród słowiańskich namiotów i w klasztornych krużgankach. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów, inscenizacji i koncertów. Przyjedźcie do Lądu! Tam bowiem będzie centrum naszego życia i miejsce opowieści o epoce, w której powstały zręby współczesnej Polski i Europy.

Michał Brzostowicz

 

 

 

^
 

Polski Indiana Jones w Poznaniu! prof. Karol Myśliwiec – wykład

Podczas Nocy Muzeów, z okazji otwarcia wystawy „Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze” Muzeum Archeologiczne gościć będzie legendę polskiej archeologii Egiptu – profesora Karola Myśliwca. Profesor Myśliwiec przez kilkadziesiąt lat kierował Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN. Sławę (i tytuł „Polskiego Indiany Jonesa”) przyniosły mu badania archeologiczne w Egipcie, najpierw w Tell Atrib w Delcie Nilu, a następnie w Sakkarze przy Piramidzie Schodkowej, gdzie kierowana przez niego misja odkryła grobowce z czasów Starego Państwa (ok. 2700-2200 p.n.e.), między innymi wspaniale dekorowany grobowiec wezyra Merefnebefa.

Profesor Myśliwiec wygłosi w sobotę o godz. 19.30 w Muzeum Archeologicznym wykład pt. „Aleksander – Dżoser – Ozyrys. Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze”. Jest to rzadka okazja spotkania światowej klasy uczonego i zetknięcia się z prawdziwymi tajemnicami starożytnego Egiptu.

 

^
 

Neolit w Dolnym Egipcie. Nowe spojrzenie na stare problemy- wykład 24.05.17 g.11.00

 

^
 

Noc Muzeów 2017

 

 

 

 

^
 

Życzenia na jubileusz prof. dr hab. Hanny Kóćki-Krenz

Z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci ślą gratulacje i życzą kolejnych sukcesów.

 

 

^
 

W poszukiwaniu „ojczyzny” – tajemnica (ręki) mumii – 11.05.17 g. 17.30

Klub Miłośników Archeologii serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie!

 

W roku 2011 do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu trafiła zmumifikowana ludzka dłoń o nieznanym pierwotnym kontekście archeologicznym. Odnaleziona została przez przypadek w mieszkaniu rodziny spokrewnionej ze znanym archeologiem. Wysunięto hipotezę, że ręka może pochodzić z Egiptu. Czy możliwe jest jednak potwierdzenie tej hipotezy? Czy zmumifikowana dłoń pochodzi właśnie z Egiptu, czy też jest to przedmiot o innej proweniencji? Na nadchodzącym spotkaniu gościć będziemy Lenę Głowacką z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, która badała tę zagadkową rękę.

Zapraszamy do sali kominkowej MAP 11.05.2017 o godzinie 17.30! Wstęp wolny!

 

 

^
 

„Poznańskie Dni Rodziny” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu  13.05 – 01.06.2017

 

Podczas tegorocznej akcji „Poznańskie Dni Rodziny” w naszym muzeum będzie można sprawdzić swoją spostrzegawczość w rodzinnej grze pt. „Tajemnica zaklętych znaków”.

Na naszych stałych ekspozycjach (na I piętrze Pałacu Górków) pojawiły się starożytne znaki –  egipskie hieroglify! Pomóżcie nam wszystkie odnaleźć, spisać i rozszyfrować tajemniczą wiadomość. Spośród rozwiązanych i podpisanych kart wylosujemy drobne upominki.

Gra adresowana jest do rodzin z dziećmi i można wziąć w niej udział w dniach od 13.05 – 01.06.2017, pobierając specjalna kartę w kasie muzeum, w czasie jej otwarcia (we wtorki, środy, czwartki 9.00-15.30; w piątki i soboty 10.00-16.30; w niedziele 12.00-15.30).

Losowanie nagród nastąpi 01.06 o godzinie 16.00 a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum.

Zachęcamy do wspólnego, rodzinnego zwiedzania! W trakcie trwania Poznańskich Dni Rodziny (w godzinach otwarcia muzeum – Pałac Górków) dzieci do lat 12 mają wstęp bezpłatny na wszystkie wystawy. *

*Promocja nie dotyczy grup szkolnych oraz grup zorganizowanych.

 

^