Prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu wystawa przygotowana została przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, które od przeszło 30 lat prowadzi badania wykopaliskowe w obrębie historycznej części Gdańska. W wyniku tych prac do magazynów Muzeum trafiły tysiące zabytków, w tym również wykonanych ze skóry. Lokalne, specyficzne warunki glebowe sprzyjają doskonałemu zachowaniu tego typu wyrobów. Blisko 90% pozyskiwanych zabytków skórzanych stanowią buty i odpady po ich produkcji.

 

Dzięki kompleksowemu programowi konserwacji i rekonstrukcji obuwia historycznego realizowanemu od przeszło 15 lat przez Muzeum, udało się zgromadzić unikatową w skali Europy i największą w Polsce kolekcję butów, która w pełni odzwierciedla zmiany, jakie następowały w rzemiośle szewskim i modzie europejskiej przez 600 lat.

Wystawa czynna: 12 stycznia – 7 maja 2017

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Pałac Górków, ul. Wodna 27