Konferencja – Wojna i Pokój w Świecie Starożytnym

Konferencja - Wojna i Pokój w Świecie Starożytnym

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Wojna i Pokój w Świecie Starożytnym”

Konferencja odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w dniach 7-9 maja 2012. Jej tematem będzie ukazanie wyczerpującej panoramy zjawisk zawierających się w opozycji pojęć wojna-pokój. Celem konferencji jest przedstawienie różnorodności spojrzeń z perspektywy historycznej, kulturoznawczej, językoznawczej, artystycznej oraz społecznej w odniesieniu do realiów świata starożytnego.
Pragniemy zaproponować refleksję nad problemem wojny w starożytności i jej zaprzeczeniem, czyli pokojem. W założeniu konferencja chce objąć swą tematyką różne sfery, takie jak: polityka, religia, życie społeczne i rozwój cywilizacji.

Zagadnienia:

I Przedstawienie wojny i pokoju w sztuce i literaturze:
Wojna w literaturze i sztuce; Przedstawienia bogów wojny; Personifikacje pokoju; Pokój w literaturze i sztuce; Propaganda wojenna w przestrzeni publicznej.

II Historia polityczna wojen w starożytności:
Działania wojenne w starożytności; Wojna domowa w starożytności; Traktaty .

III Rzemiosło wojenne:
Wybitni wodzowie; Oddziały specjalne armii starożytnych; Rozwój wojskowości w świecie starożytnym.

IV Vae victis- biada zwyciężonym!
Sytuacja ludności podbitej, deprotacje; Wpływ wojny, zwyczaje, mentalność, zachowanie; Sytuacja oblężonych miast; Podział na prowincje; Asymilacja ludności podbitej.

V W czasie pokoju:
Sposoby celebracji pokoju (igrzyska, święta); Odbudowa zniszczeń wojennych; Przekonania pacyfistyczne; Pokój jako przedłużenie działań militarnych.

VI Wojna-Pokój metaforycznie:
Starożytne układy polityczne; Pojedynki na słowa; Słynni adwersarze; Idee wiecznego Pokoju/Wojny

VII Wojna i pokój w kontekście religijnym:
Bogowie wojny i pokoju; Składanie ofiar, wróżby; Religijne uzasadnienie prowadzenia wojen.

Miejsce konferencji: Muzeum Archeologiczne, w Poznaniu ul. Wodna 27, Poznań.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 III 2012

Ogłoszenie wyników: 07 IV 2012

Termin nadsyłania formularzy pobytowych: 15 IV 2012

Termin Płatności: 15 IV 2012

Opłata dla uczestników konferencji wynosi 60 PLN.

Nasz adres email: konferencja.wojnaipokoj@gmail.com

Więcej informacji o konferencji na oficjalnej stronie internetowej przedsięwzięcia: http://www.staff.amu.edu.pl/~konfwip/